صفحات

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

مجمع زنان آزادهء ایران
ما  سنت بنیانگزار اسلام نسبت به زنان را ناعادلانه و آنرا تقبیح و محکوم می کنیم