۱۴۰۰ فروردین ۲۶, پنجشنبه

هشدار!

هر گونه مماشات در برابر نظام جور و فساد حاکم بر ایران، خیانت علیه بشریّت است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر