۱۴۰۰ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

درفقدان یک قانون اساسی دموکراتیک 

چنین تجاوزاتی امرعادی می باشد !

یک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر