۱۴۰۰ فروردین ۱۲, پنجشنبه

زمانیکه قانون اساسی در جمهوری اسلامی یک کاغذ پاره بیش نیست!

  اصولی از مفاد قانون اساسی که در تضاد با قرار داد 25 ساله با چین می باشد را در زیر می آوریم  :

اصل 146: استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.

اصل 153: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

اصل 76: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل 77 :”عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد”.

اصل 125:  “امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست”.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر