۱۴۰۰ فروردین ۱۳, جمعه

آیا شما یک قانون اساسی خواه سکولار دموکرات هستید؟  یا خیر!
آگر پاسخ شما منفی است، پس شما را به خیر و ما را به سلامت!
اما اگر پاسخ شما مثبت است ، آیا نباید برای دستیابی به چنین قانون اساسی تلاش کرد؟
ایا یک قانون اساسی سکولار دموکرات از آسمان به زمین می افتد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر