۱۳۹۸ مرداد ۲۳, چهارشنبه

"بیانیه ۱۴ نفر"
مشارکت جمعیع حقوقدانان برای
" تغییر در ساختارمعیوب قانون اساسی"
اولین معترض خود خامنه ای بود؟


شورای نظارت بر قانون اساسی
دادگاه عالی قانون اساسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر