۱۳۹۸ مرداد ۱۲, شنبه

 جنبش سکولار دموکراسی در بیان
برای
 دستیابی به قانون اساسی سکولاردموکرات در عملهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر