۱۳۹۸ شهریور ۷, پنجشنبه

بیانیه ۱۴ نفر 
یک بیانیه حقوقی در چارچوب حقوق ملت می باشد و به هیچ گروه و دسته سیاسی خاصی تعلق ندارد. این بیانیه همه ، خاصه حقوقدانان را دعوت به مشارکت در پی ریزی قانون اساسی آینده ایران می کند!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر