۱۳۹۸ مرداد ۱۸, جمعه

"انتقال قدرت از استبداد به مردم سالاری درآرامش"
اجرای قانون اساسی، برای پیشگیری از "استبداد" ، چگونه باید تضمین شود؟

عبدالحمید وحیدی وکیل دادگستری

ما عدالت می خواهیم
بدون تردید ، تنظیم و تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک ، چه در نوع پادشاهی ( انگلستان )، جمهوری( فرانسه ) ، فدراتیو ( سوئیس ) کار بسیار ساده و از عهده  بسیاری ، نه تنها حقوقدانانی که تحصیلات عالیه خود را در مشهورترین دانشگاههای جهان با بهترین تز به پایان رسانده ، بلکه اینکار، حتی از عهده یک مهندس همچون سهراب چمن آرا که تمامی عمر خودرا در مهندسی برق و آقای حسن نائب پزشک که دردو علاقمند به مسائل حقوقی و در این زمینه مطالعاتی دارند ، امکار پذیر است.
اما! و اما! با یک تفاوت که آنرا، در کلیات و سپس در جزئیات طرح آنرا مشاهده خواهید کرد. کلیات آن تا کنون برای شماری از صاحبنظران جهت مطاله و رایزنی ارسال شده است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر