۱۳۹۵ فروردین ۱۲, پنجشنبه

ننگ و نکبت


تا بازگشت کامل « هویت ایرانی » به سرزمینمان آرام نخواهیم نشست
ننگ و نکبت بر آن ایرانی که خود را  « مسلمان » بنامد و « قرآن » را باور داشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر