۱۳۹۷ دی ۶, پنجشنبه

فروپاشی محتوایی نظام رخ داده،حال باد در انتظار فروپاشی فیزیکی آن بود!

faezeh_122518.jpg
فائزه هاشمی

فرازهایی ازمصاحبه فائزه هاشمی با یک روزنامه مستقل
شما خود را اصلاح طلب ارزیابی می کنید یا اصول گرا؟!
یک سری اصول را برای خودم تعریف کرده ام،اصولاخلاقی، انسانی، حقوق بشری، دینی و تفکرات اصلاح طلبی خویش را در چارچوب این اصو جلو می برم.
اجازه بدهید در مورد اسم اصول گرا و اصلاح طلب بیشتر صحبت کنیم چرا که به نظرم این نام گذاری برای بسیای از اصول گران و غیر بخش عمده ای از اینها که در قدرت هستند، درست نیست.
این ها عمدتا به اصول پایبندی ندارند، بر اساس منافعشان دین را تفسیر می کنند، به اصول اخلاقی و انسانی
پایبندی ندارند، برای ماندن در قدرت همه چیز را زیر پا می گذارند، اینها بنیادگرا هستند تا اصول گرا، در بسیاری از موارد به داعشی ها تنه می زنند. دین را خراب کردند، البته به این معنی نیست که اصلاح طلبان همه اصول را رعایت می کنند، برخی از اصلاح طلبان هم در این زمینه مشکلات عدیده ای دارند و اصلاح طلبی را در چارچوب منافع خود می بینند. اصلاح طلبی یکسری تعاریف و شاخص هایی دارد که همان شاخص ها و اصول توسعه است که در دنیای متمدن امروزی تعریف شده است، از جمله این شاخص ها خودی و غیرخودی نداشتن است. قانون مداری، شایسته سالاری، چرخش نخبگان و کارآمدی که این موارد در عملکرد اصلاح طلبان دیده نمی شود.
در میان نخبگان سیاسی کشور نوعی نگرانی ناشی از فروپاشی مشاهده می شود، از دیدگاه شما این فروپاشی تا چه اندازه جدی است؟
از دیدگاه من فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده است و تنها فروپاشی ظاهری و فیزیکی اتفاق نیفتاده است و خیلی احتمال می دهم که این اتفاق بیافتد، درست یا نادرست پایه های حکومت مستحکم اند، عمدتا از طریق ارعاب و ... و وحشت هایی که ایجاد می کنند، درست است با معترضین داخل خیابان دیگر برخورد فیزیکی مثل سال ۸۸ نمی شود ولی پرونده هایی که تشکیل می ‌شود، دادگاه ها، محکومیت های شدید مانند اخراج از کار، تحصیل و غیره. در حال حاضر هر قشری را که می بینید بالاخره یک عده از فعالین آن حوزه داخل زندان هستند.
از کارگران گرفته تا معلمان، کامیون داران، فعالین حوزه زنان و محیط زیست، دانشجویان، ... و فعالین اقتصادی و آدم های مختلفی که یا داخل زندان هستند و یا حکم دارند که باید به زندان بروند. با توجه به این فشار بالا و برخوردهایی که صورت می گیرد و وجود این نگرانی که اگر اینها بروند بعد چه می شود، امکان فروپاشی فیزیکی کم است ولی از لحاط محتوایی این فروپاشی اتفاق افتاده چرا که هر جا را می‌بینی فشل است!هر جا دست می گذاری خالی از مدیریت و تدبیر است! همه چیز رها است، فکری برای حل مشکلات نمی شود یا اگر می شود به جای بهتر شدن بدتر می شود، آثار بهبود دیده نمی شود، روزمرگی حاکم شده است، مشکلات اقتصادی و اجتماعی روز به روز افزایش می یابد، برای دریافت حق اولیه بایستی کلی هزینه پرداخت کرد، تلاش، خشم، افسردگی، ناامیدی، بی تفاوتی و رها کردن، ظاهر پر زرق و برق و آباد و باطن توسعه نیافته و زیر جهان سوم داریم، این ها نشانه های خوبی نیست.
وزیر آموزش و پرورش یک حرف هایی در مورد مافیای کنکور می زند که انگار نه انگار ایشان وزیر هستند و یا آقای روحانی یک حرف هایی می زنند که انگار نه انگار رییس جمهور هستند، بخشی از اینها در حیطه کاری دولت قرار دارد، یک جوری دارند حرف می زنند انگار اپوزیسیون هستند، خودتان باید بتوانید و عمل کنید، به چه کسی انتقاد می کنید؟! به کی دارید انتقاد می کنید؟! می دانم بخش عمده ای در اختیار دولت نیست، موانع زیاد است ولی در بخش هایی که دست خودتان است نیز مشکل وجود دارد، البته این بدترین نوع فروپاشی است که از درون پوسیده باشیم اما ظاهر را حفظ کنیم، بیشترین ضرر را مردم می بینند چون مدیران درآمدشان را دارند و مردم و منافع ملی است که آسیب می بینند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر