۱۳۹۷ دی ۳, دوشنبه

مولتی میلیاردرهای تهران آنروی "سکه فقر" در ایران
لوکس‌ترین برج‌های تهران متعلق به چه کسانی است؟ به راستی اینهمه پول از کجا آمده و این فاصله طبقاتی وحشتناک در ایران که تمام پول و سرمایه کشور در درست کمتر از ۵ درصد است ناشی از چیست؟ جز اینکه اینها همه ناشی از یک سیستم حکومتی فاسد است که اساس آن را رانت خواری و اختلاس و چپاول اموال مردم تشکیل داده. حکومتی که ماهها از پرداخت حقوق کارگران خودداری می کند و موسسات مالیش به بهانه ورشکست شده از بازپرداخت سرمایه ها و سپرده های مردم خودداری می کنند. اینجاست که می شود به سادگی با یک نگاه فهمید که اینهمه ثروت از کجا آمده است، سلبریتی های رانتخوار که اساسا همان حکومتگران و خانواده و افوام و یا هم باندی‌هایشان هستند صاحب بهترین امتیازات هستند و کارگران فقیر و مردم محروم حتی از تأمین نان شب خود هم عاجزند و بسیاری به زباله گردی و کارتن خوابی پناه برده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر