۱۴۰۱ شهریور ۸, سه‌شنبه

گزینش مردم میان دو نظام استبدادی                 

"فرقه برهانی" و مکانیزم مهار قدرت 

عبدالحمید وحیدی
آقای ایرج مصداقی به عنوان یک چهره شناخته شده خاصه پس از بدام انداختن و تعقیب پرونده حمید نوری به یک چهره تاریخی در رهبری جنبش دادخواهی ایران بشمار می رود، و بدرستی به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیست واصولا کاری سیاسی نمی کند، در ارتباط با آقای رضا پهلوی می گوید:
بدون در نظر تحصیلات و سبک زندگی و تجربیاتی که طی این چهل سال آقای رضا پهلوی بدست آورده اند، در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی بر سر مردم  ایران آورده است، برای رهایی از دست این نظام ، از آقای رضا پهلوی حمایت می کنم ، حتی اگر بدانم ایشان به مراتب مستبدتر از پدرو پدربزرگش عمل خواهد، زیرا من کسی را با قد و قواره آقای رضا و پهلوی نمی شناسم تا میان آندو دست به انتخاب بزنم.

نگارنده که خود را یک جمهورّیت  خواه می دانم، همانند آقای مصداقی تا زمانیکه یک نیروی سیاسی قابل اتکاء و معقول دیگری را در میدان نیابم، دقیقآ از همان زاویه نگاه آقای ایرج مصداقی  پیروی و آنرا ترویج می دهم، هرچند خلافهایی را مشاهده که البته تذکر خواهم داد. خوشبختانه مشاهده می کنم چنین نگرشی درجامعه ایران در حال گسترش است.  

اعلام چنین موضعی، در واقع پاسخی است به کسانی که صرفآ  از باز تولید استبداد از طرف آقای رضا پهلوی  هراسناک و انچنان در برابر ایشان موضع می گیرند که گویی آقای رضا پهلوی همراه حامیان رنگارنگ خود قصد دارند یکی از انسانی ترین و دموکراتیک ترین نظام های سیاسی جهان را برکنار نمایند. نمونه آنرا در مورد علی افشاری که مدام  در زباله دانهای های تاریخ در جستجوی یافتن نکته ای برای محکوم کردن پدر و پدر بزرگ آقای رضا پهلوی که حتی در صورت صحّت آنها، ربطی به ایشان ندارد، مشاهده می نمائیم. . روزی دوست بزرگوارم جناب آقای رضا رستمی گفتند: گویا بعد از مرگ رضا برهانی قرار است یکی را به عنوان رهبر افکار ایشان  تعیین نمایند، و علی افشاری می خواهد به هواداران  " فرقه برهانی" نشان دهد که تا چه میزان پایبند به دیدگاه این تئوریسین  که می گفت : "حتی با مرده شاه باید مبارزه کرد"، می باشد.  که البته پاسخ آن ازجامعه چنین بوده است :

پایان مهره‌ای به نام علی افشاری!!! - YouTube

آیا طی  این  سالها ، منتقدین در باره حتی یک فرد از حامیان " فرقه رجوی"  چنین موضعی را گرفته اند؟ این نشان می دهد که امروز تا چه پایه ، حامیان" فرقه برهانی" منفور جامعه شده اند.  

 در اینجا من حساب جمهوری خواهان معتدل ومنطقی را از جمهوریخواهان " فرقه برهانی" جدا می کنم. بعنوان نمونه  زمانیکه آقای رضا علیجانی در گفتگوی با آقای خوانساری در برنامه پرگار می گویند:

رضا پهلوی، نیروهای جمهوری‌خواه، بدبینی، پرگار - YouTube دقیقه 47

 من ازآقای پهلوی در خواست می کنم که بیاید بامن مصاحبه ای انجام دهد در این مصاحبه من هیچ انتقادی نمی کنم وحتی پرسشها را قبلا در اختیار ایشان قرار می دهم ، صرفآ اینکار را برای رفع ابهام انجام می دهم. 

اگر اقای رضا پهلوی به خواست آقای رضا علیجانی پاسخ مثبت ندهند، من به ایشان یک نمره منفی می دهم و انرا تکرار می کنم، زیرا آقای خوانساری بخوبی آقای علیجانی را می شناسد و می داند که ایشان وابستگی بسیار نزدیک به چند طیف سیاسی که در ایران پایگاه دارند ، می باشد. اگر دست رد به این درخواست بزند، چه انتظاری از حمایت آقای علیجانی و طیف های مرتبط با ایشان می توان داشته باشد؟. بنابراین زمانیکه آقای علیجانی می گوید آقای رضا پهلوی حسن شریعتمداری و حسین شریعتمداری را با یک چوب می زند. می گویم سخن گزافی نگفته اند. 

درست است که گفته ام همانند آقای ایرج مصداقی از آقای رضا پهلوی دفاع می کنم ، اما نه آقای مصداقی ونه من چشمهای خود را روی خطاه ها نمی بندیم.

بهمین دلیل ، این پرسش را مطرح نمودم که آیا آقای علیجانی را باید حامی یا مخالف آقای رضا پهلوی دانست؟ 

احترام متقابل ورقابتی جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان

تنها درپرتو جمهوریّت خواهی و حقوق شهروندی مدوّن محقّق می شود

حاکمیّت مستمّرمردم برشورای نظارت بر قانون اساسی

دادگاه عالی قانون اساسی

هالو ـ نامه هالو به شهبانو | MrHalloo - Nameh Halloo Be Shahbanoo - YouTube

حمله عجیب شاعر محبوب و مبارز، به شهبانو فرح پهلوی و طرفداران او!!! - YouTube

مرکز مطالعه و بررسی مکانیزم مهار قدرت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر