۱۴۰۱ شهریور ۲, چهارشنبه

جناب طبرزدی شما به چه حقّی  مجوز صادر می کنید؟

 آمدید ابرو درست کنید چشم کور کردید!

عبدالحمید وحیدی

جناب طبرزدی  شما  بکرّات بدرستی فرموده اید که  دلیل استقبال مردم از آقای رضا پهلوی در اینست که آنها زندگی امروز خود را با گذشته مقایسه می کنند و زمان گذشته را به امروز ترجیح می دهند والّا از ایشان هیچ حرکت مثبتی مشاهده نشده، تنها هر از چند گاهی به مناسبتی پیامی می دهند و دیگر هیچ! 

شما که خود را بعنوان رهبر جبهه دموکرتیک ایران معرفی می کنید، چگونه برای مردم چنین حقی را قائل نمی شوید که تنها درچهارچوب همین نگاه ساده " مقایسه امروز با گذشته" دست به انتخاب بزنند و بسوی ایشان متمایل شوند ؟ 

شما  فرموده اید که جامعه مدنی و حقوق بشری ایران که طی این سالها مبارزه کرده اند، اجازه نمی دهند  خانواده سلطنتی به ایران  برگشته و دوباره جا خوش کنند. 

چند پرسش از شما:

اول اینکه، آیا شما رهبر و سخنگوی  جامعه مدنی ایران هستید؟

دوم اینکه ، خود جامعه مدنی با کدام مجوز، چنین اجازه ای را نمی دهد؟ آیا این، عین ضد مدنی بودن نیست؟

سوم اینکه ، چه تفاوتی میان این عدم صدور مجوز از سوی شما و همین عدم صدور از سوی دستگاه خامنه ای موجود است؟   

 اگر مردم ، در این مورد شما را گماشته و همصدا با دستگاه خامنه ای بشمار آورند، چه پاسخی برای آنها خواهید داشت ؟ 

شما که چنین حقی را برای خود  قائل می شوید که از سوی کل جامعه مدنی ایران سخن بگوئید، چگونه به خانم فرح دیبا اجازه نمی دهید از طرف مردم اظهار نظرکند؟ این دوگانگی عین استبداد نیست؟ مگر شما مدعی نیستید که بیش از چهارده سال از زندگی خود را در مبارزه با استبداد در زندانها بسر برده اید و امروز خود را رهبر جبهه دموکراتیک ایران معرفی می کنید.؟

البته خانم فرح دیبا هم سخت در اشتباه بوده اند که از طرف مردم موضعگیری کرده اند، 


اما شما در قامت یک مبارز ضد استداد آمده اید ابرو درست کنید چشم کور کرده اید. شما به عنوان رهبر جبهه دموکراتیک ایران در برابر گفتار یک پیرزن هشتاد و چهار ساله زخم خورده و آرزومند ، آنچنان موضعی اتخاذ کرده اید که اگر کسی بر بی خردی شما صحّه نگذارد بر خرد او باید تردید کرد.

افرادی نظیر آقایان علی میرفطروس، محققی ، نقره کار، نوری علا ، کورش یغمایی و هزاران نفر دیگر که همه  مبارزین ضد شاه بوده و  امروز با تمام توان برای بازگشت پهلوی مبارزه می کنند، جزء  جامعه مدنی ایران نیستند؟  مگر نه اینکه این جماعت مدنی نیز دقیقآ همگام با مردم کوچه و بازاربا همان معیار مقایسته دیروز و امروز وارد این گود و میدان شده اند. آیا انها  حرکتی از آقای رضا پهلوی مشاهده ولی پنهان می کنند؟ زمانیکه که در جامعه روان پریش ما برای هر حرف و حرکتی از سوی هرکسی هزاران چماق بلند میشود، سکوت و احتیاط کاری آقای رضا پهلوی را باید عین زرنگی و درک صحیح بشمار آورد؟  

زمانیکه شما بعنوان رهبر جبهه دموکراتیک ایران و سخنگوی خود خوانده جامعه مدنی، این چنین با خواست دستگاه خامنه ای همنوا می شوید ، دیگر چه انتظاری دارید که مردم بدنبال شما و چنین جامعه غیرمدنی راه بفتند؟ موضع شما چه تفاوتی با گفته های ابراهیم رئیسی که می گوید: خاندان پهلوی جنایتهای بزرگی مرتکب شدند، دارد! آیا حرف او اعتبار دارد؟

جناب طبرزدی، اگر ما جمهوریخواهان براستی دغدغه عدم بازتولید استبداد را داریم، راه آن اینچنین نیست که خواست بخشی از مردم را نادیده بگیریم و برآنها ناشیانه بتازیم. تنها راه منطقی و علمی آن، در اینست که جمله جمهوریخواهان تک سوار در زیر شعار  "حاکمیت قانون" در برابر حامیان رنگارنگ آقای رضا پهلوی قد علم کنند. در جامعه ای که در آن قانون حاکمیت داشته باشد، چه از نوع پادشاهی و چه جمهوری،  نه به شما ونه به خانم فرح دیبا اجازه نخواهد داد خودسرانه و بدون مجوز حکم صادر نمائید. 

من به بعنوان یک جمهوریّت خواه نه جمهوریخواه به شما میگویم که مواضع شما و افرادی نظیر علی افشاری هر چند از دیگاه برخی همصدا به نظر می رسد، اما در واقع  تبلیغی است علیه کل جمهوری خواهان بنفع حامیان آقای رضا پهلوی.

گر تو قرآن بر این نمط خوانی ببری رونق مسلمانی! 

پایان مهره‌ای به نام علی افشاری!!! - YouTube

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر