۱۴۰۱ شهریور ۳, پنجشنبه

.

مهرداد خوانساری:

شاهزاده رضا پهلوی شاه بودن را میداند، اما شاه شدن را بلد نیست!

عبدالحمید وحیدی

شاهزاده رضا پهلوی شاه بودن را می دانند، اما شاه شدن را بلد نیستد. این عبارتی بود از آقای مهرداد خوانساری دیپلمات پیشین و از رهبران مشروطه خواهان و بنا به گفته حودشان مدت بیست و پنج سال به عنوان مشاور در دفتر آقای رضا پهلوی حضور داشته اند، درگفتگو با آقای رضا علیجانی جمهوری خواه، در برنامه پرگار  بی بی  سی رضا پهلوی، نیروهای جمهوری‌خواه، بدبینی، پرگار - YouTube دقیقه 30 .........>

بعبارتی این من  و حامیان آقای رضا پهلوی ، با هر نگاهی  که نسبت  به ایشان داریم ، در تلاشیم  که این شخصیت را هل  دهیم که شاه بشود نه خودش. آیا جمهوری خواهان خاصه ازنوع مصدق گرا تا کنون توانسته اند همانند حامیان رضا پهلوی فردی را این چنین باد کرده و بشکل سمبولیک  رهبر خود بدانند هر چند که آن فرد فاقد بینش  رهبر شدن  باشد؟ آیا آقای خوانساری و یاران ایشان حقی ندارند که چنین کاری را بنمایند؟ آیا نسبت به خمینی رهبر سازی نشد؟ 

 اگر باور داشته باشیم که پنج نفر منسجم می توانند حریف صد نفر غیر منسجم  شوند، پس در نتیجه باید بپذیریم که اگر در جبهه مخالفین نظام، حامیان رضا پهلوی پنج در صد و حامیان جمهوریخواهان نود و پنج درصد باشند ، آیا این جماعت نود پنج درصدی بخش مهم مشکل در مبارزه علیه نظام ظلم و جور نیستند؟ 

 بنابراین، چرا این بیان آقای رضا پهلوی که می گوید: برخی از این اپوزیسیون نه تنها  راه حل نیستند، بلکه مشکل سازند  مورد خشم کسانی می گیرد که حتی از درک شگرد رهبر سازی آقای خوانساری که درحوزه سیاست امری معمولی و شناخته شده ای است عاجزند.

بی دلیل نیست که بخشی از جمهوریخواهان با درک همین  نگاه آقای خوانساری با حفظ هوویت شخصی در صف حامیان آقای رضا پهلوی قرار گرفته اند، نه الزامآ مدافع نظام پادشاهی ، بعبارتی ائتلاف کرده اند.

 بنابراین، زمان آنست که سایر جمهوریخواهان قدری عمیقترو منطقی  بیندیشند! یا از شگرد آقای خوانساری پیروی کرده و رهبری ساخته و انسجامی بخود بگیرند و به شکل رقیب سیاسی در برابر حامیان رضا پهلوی قرار بگیرند دست، یا حداقل مشکل سازی را تشدید ننمایند و دست از دشمنی کودکانه  که خواست نظام است بردارند.

ما را به خیر تو امید نیست شرّ مرسان!

پایان مهره‌ای به نام علی افشاری!!! - YouTube

طرح حکومت موروثی ازسوی بانو فرح دیبا درشرایطی که خامنه ای مشغول طالبانیزه کردن کشوراست به نفع اوست - YouTube


 احترام متقابل ورقابتی جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان 

تنها درپرتو جمهوریّت خواهی و حقوق شهروندی مدوّن محقّق می شود

حاکمیّت مستمّرمردم برشورای نظارت بر قانون اساسی

دادگاه عالی قانون اساسی

هالو ـ نامه هالو به شهبانو | MrHalloo - Nameh Halloo Be Shahbanoo - YouTube

حمله عجیب شاعر محبوب و مبارز، به شهبانو فرح پهلوی و طرفداران او!!! - YouTube

مرکز مطالعه و بررسی مکانیزم مهار قدرت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر