۱۳۹۸ اردیبهشت ۹, دوشنبه

هاشم خواستار:
جو اختناق شکسته، همه با هم به میدان بیائیم!


هاشم خواستار،معلم بازنشسته و چهره ی سیاسی برجسته ی مخالف رژیم جمهوری اسلامی در ایران، می گوید دیوار ترس و فضای اختناق در ایران فروریخته و زمان آن است که ایرانیان برای به دست آوردن حقوق خود به میدان بیایند و در گردهمایی های اعتراضی شرکت کنند.هاشم خواستار، به ویژه از فرهنگیان و همه ی مردم ایران خواست که در گردهمایی سراسری ۱۲ اردیبهشت ۹۸ شرکت کرده، خواهان آزادی، دموکراسی و دیگر حقوق از دست رفته ی خویش گردند.
هاشم خواستار،معلم بازنشسته و چهره ی سیاسی برجسته ی مخالف رژیم جمهوری اسلامی در ایران، می گوید دیوار ترس و فضای اختناق در ایران فروریخته و زمان آن است که ایرانیان برای به دست آوردن حقوق خود به میدان بیایند و در گردهمایی های اعتراضی شرکت کنند.
هاشم خواستار، به ویژه از فرهنگیان و همه ی مردم ایران خواست که در گردهمایی سراسری ۱۲ اردیبهشت ۹۸ شرکت کرده، خواهان آزادی، دموکراسی و دیگر حقوق از دست رفته ی خویش گردند.
گردهمایی سراسری فرهنگیان در روز معلم، ۱۲ اردیبهشت ۹۸، از ساعت ۱۰ بامداد در برابر ادارات آموزش و پرورش سراسر ایران برپا خواهد شد.
از: ایران گلوبال

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر