۱۳۹۷ اسفند ۳, جمعه

هم وطنان آگاه!
بازنشستگان امروز، مادران و پدران و خواهران و برادران شما هستند. بازنشستگان بعد از یک عمر کار شرافتمدانه ، امروز در سنین از کارافتادگی از حقوق و مستمری کافی برای یک زندگی شایسته و عزتمندانه که حق مسلم هر انسانی است محرومند. حقوق و مستمری ناکافی و نامناسب ،سالهاست که بازنشستگان را در زیر خط فقر و فلاکت قرار داده است.آنها علاوه بر ناتوانی در تامین مخارج خود، از ناتوانی تامین مخارج فرزندان دانشجو و بیکار خود نیز شرمنده هستند. حمایت از بازنشستگان، حمایت از جایگاه انسانی ما و شما است. با حمایت و حضور خود در اعتراض بازنشستگان در روز ۵ اسفند راس ساعت ۱۰ صبح در مقابل محلس شورای اسلامی از خواسته های به حق ما حمایت کنید!

وعده دیدار: ۵ اسفند مقابل مجلس همه باهم برای دادخواهی می آییم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر