۱۳۹۷ بهمن ۲۴, چهارشنبه

هشدار! 
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تحت فشار برای اعتراف اجباری مجدد و سپردن تعهدنامه و ندامت نامه
به کارگران، تشکل های کارگری، رسانه ها و نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان!
پس از پخش فیلمی از اعترافات اجباری چند تن از کارگران هفت تپه، که برای سرکوب کارگران و خاموش کردن صدای حق طلبی مطالبات کارگران هفت تپه و تهمت زدن به نمایندگان کارگری انجم شد و در عوض با انزجار کارگران هفت تپه و افکار عمومی مواجه شد، مجددا اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت تپه و خانم قلیان توسط نیروهای امنیتی و با توحش و خشونت دستگیر شدند.
همچنین در همان روزها، یک شهروند به نام خانم سپیده قلیان که از مطالبات کارگران هفت تپه دفاع کرده بود مجددا بازداشت شده است. آقای علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در دوره بازداشت تحت فشار قرار گرفت به نحوی که اکنون به طور اضطراری و با مرخصی پزشکی تحت مداوای قلب آسیب دیده خود است؛ همچنین چند تن از مدافعان کارگران هفت تپه، مانند آقایان محمدی فر و امیر قلی و خانم الهیاری کماکان در بازداشت و تحت فشار هستند.
همگی میدانیم که اسماعیل بخشی نماینده ما کارگران هفت تپه و خانم قلیان از حامیان کارگری در زمان بازداشت تحت شکنجه و فشار بودند. مقامات قضائی و امنیتی ایران به جای بررسی شکایت آقای بخشی و مجازات افرادی که وی را شکنجه کرده بودند، خود آقای بخشی را مجددا دستگیر کرد و تحت فشار قرار داد و همیمنطور خانم قلیان که تنها قسمت هایی از آزار و اذیت انجام شده بر خود را بازگو کرده بود را نیز دستگیر کرد. ما مطلعیم که این دو نفر هم اکنون تحت فشار شدید هستند تا از آگاهی گری درباره شکنجه اعلام پشیمانی کنند؛ مطلعیم که در روزهای گذشته و در زمان بازداشت مجدد از آنها خواسته شده تا آنها به دروغ و به اجبار و جلوی دوربین اعتراف کنند که شکنجه ای در کار نبوده و  به دروغ اعتراف کنند که تمامی این موارد توسط به اصطلاح معاندین و رسانه های مخالف نظام به آنها دیکته شده بوده است. ما مطلعیم که در دوره بازداشت دوم و اکنون، آنها تحت فشار شدید برای اظهار پشیمانی و سپردن تعهد نامه های مکتوب متعدد علیه خود هستند. مطلعیم که از سوی نهادهای مختلف قضائی و امنیتی علیه آنها شکایت شده و اتهامات واهی جدید به آنها زده اند. تمامی این موارد تنها و تنها برای خاموش کردن صدای حق طلبی و مبارزات مسالمت آمیز و قانونی  ما کارگران هفت تپه و در راستای حمایت از دزدان و اختلاس گران انجام گرفته است. البته قابل ذکر است که ما به هیچ وجه از دفاع از این دوستان دست برنداشته و چنانچه تا روز چهارشنبه ٢۴ بهمن، اسماعیل بخشی و خانم قلیان آزاد نشوند اقدامات دیگری را در دستور کار قرار خواهیم داد که متعاقبا در مورد آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.
بدینوسیله ما از تشکلات کارگری، رسانه ها و نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان درخواست داریم، این متن ما را به عنوان شکایت ما نزد سازمان جهانی کار، تشکلات جهانی کارگری و سازمان ملل متحد ثبت و پیگیری کنند. شکایت ما مشخصا به این علل از دولت ایران انجام میگیرد: نقض حقوق بدیهی کارگری توسط جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق اولیه ای مانند، تحصن، تشکل، اعتراض، اعتراض، تجمع و آزادی بیان و عقیده، و اقدام مکرر در شکنجه و آزار و اذیت آقایان اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز خانم سپیده قلیان و نیز حامیان کارگری مانند آقایان محمدی فر، امیر قلی و خانم ساناز الهیاری که از مطالبات ما کارگران هفت تپه دفاع کرده اند. از تمامی فعالین کارگری، حقوق بشری و رسانه ها تقاضا داریم که ضمن ترجمه این شکایت نامه ، آن را در نهادهای ذیربط ثبت کنند و شکایت ما را از طرق لازم پیگیری کنند. در صورت اعلام نیاز، مستندات لازم برای ضمیمه شدن به پرونده این شکایت را متعاقبا به عزیزانی که پیگیر شکایت خواهند بود ارسال خواهیم کرد.
ما خواهان اعمال فشار و گشودن پرونده علیه دولت ایران درباره نقض این حقوق کارگری هستیم؛ ما قویا خواهان پایان دادن به اعمال فشار به اسماعیل بخشی و خانم قلیان برای اعتراف اجباری مجدد و تعهدهای اجباری هستیم؛ ما خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و خانم قلیان و مختومه کردن پرونده های گشوده شده علیه آنها و نیز علیه آقایان علی نجاتی، محمد خنیفر و مهدی قلیان هستیم.
جمعی از کارگران هفت تپه – دوشنبه ٢٢ بهمن ١٣٩٧
انتشار توسط: کانال مستقل کارگران هفت تپه
فوری! فراخوان به ثبت و پیگیری شکایت از دولت ایران نزد سازمان جهانی کار و سازمان ملل متحد
هشدار!  اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تحت فشار برای اعتراف اجباری مجدد و سپردن تعهدنامه و ندامت نامه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر