۱۳۹۷ اسفند ۵, یکشنبه

1

تکرار اشتباه "شاه"
سرکوب و تخریب فعالان سیاسی، معیشت خواهان را درمیان دو انتخاب قرار خواهد داد
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر