۱۳۹۷ بهمن ۲۰, شنبه


درباب ”اندیشمند و نواندیش دینی“

حمید رضا قضاوی
خطر مدعیان خودنامیده “اندیشمند ونواندیش دینی“ ترکیب طیف “اصلاح طلب و ملی مذهبی” بسیار بیشتر از فقیهان و معتقدین صرف مذهب است چراکه یکدست سلاح مخرب دین ست و دیگری نمای زیبای انسانیت و ازادی. به بیانی، جذب جوانان و مردم خسته از بیعدالتی، نفاق و فسادِ مذهب با شعار “ملی گرایی“ و تسهیل سقوط به چاه خرافات دینی بروش نوین.
ملی گرایی نقطه مقابل دین ست، دو خط موازی، اولی، احترام حقوق انسانی ست و اقتدار ملی و دومی حاکمیت تبعیض و مشروعیت رذایل ست باسم دستور شرع، مهار عقل و بردگی انسان با سپردن سرنوشت به موجوداتی حتی فاقد درک و دانش عمومی معروف به “جانشین و نماینده خدا”.
اندیشمندان اکثرا واجد تحصیلات حوزوی، بعضا سطح خارج فقه، بوده و زمانی مُلَبَّس به خرقه ریا در سمتهای اجرایی و مذهبی، و امروز مشغول خدمت در سرزمین کفر، یک دست بر گردن رهبران مذهبی ایران و دیگری بر سازمانهای فاسدامنیتی خارجی خصوصا CIA, FBI, MI6 .

هزاران بیگناه بعلت بیان نظریه های مشابه در زمان صدارت اینان از حق زندگی محروم و اعدام شده اند. بارزترین دستاورد غم انگیز چنین افکاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی “اندیشمند مدعی پیامبری و نزول وحی“، دستور بسته شدن مراکز علمی کشورست و قتل عام هزاران بیگناه، جوانانی که هدفی جز کسب علم نداشته، سرخوده بدنبال تعطیلی دانشگاه، و آگاه از سرنوشت شوم، سعی در بیدار کردن حاکمان اسلامگرای وقت، “ملی مذهبیون، اصلاح طلبان و اصولگرایان“، نگرانی خود را از اینده مبهم در خیابانها فریاد زدند و در جواب، مرگ را به آغوش گرفتند.

امروز، پس از ۴دهه سکوت برابر جنایت، فساد، فقر و ویرانی کشور، با انتشار بیانیه ای ظاهرا باین باور رسیده اند که “ولایت فقیه پاسخگو نبوده، تجربه‌ای سراسر شکست‌خورده و به پایان خط رسیده است!”، ولی کما فی السّابق ادامه سکوت و مخفی نگهداشتن تاثیر مُخَرِّبِ دین بر فرد و جامعه.
اساس دین، ولایت ست، رهبری نمایندگان خدا بر زمین و بندگی عوام، روزی ولایت پاپ، ابوبکر، عُمَر … و امروز سوال اینست، اگر ولایت فقیه پاسخگو نیست کدام ولایت! عوام منتظر شناخت ولی خدا و بیعت ند! شاید “ولایت “ که در وفایش شکی نیست.
گذشت زملن عوامفریبی، روزی منفعت به داشتن عمامه ای بر سر بود و سینه چاک ولایت، و امروز همان هدف، ولی سوار بر موج. نگران از آگاهی مردم بر خرافات ۱۴۰۰ ساله.
دوای درد مردم نشستن و تفسیر و تغییر شکل و رنگ خرافات نیست. 
شجاعت بیان حقیقت خاصِ آزادگانی ست جان برکف آرمیده در زندانها و قبرستانها نه موجوداتِ زنده به تجارت “دین و مذهب“ و سوداگری  “خون و مصیبت“. تنها راه نجات کشور احترام به حقوق انسانی و شهروندی ست و نه دستورات قرون وسطایی شرع چراکه
دین ست مسبب بیعدالتی، فساد، انحطاط اخلاقی، فقر و ویرانی“ 
داستان واقعی دین سوای از روضه فقیهان ست و سکوت مدعیان “اندیشمندی“ پس از فنای نسل حاضر خیانتی ست جبران ناپذیر به نسل اینده. مطمئنا پس از چند دهه قتل و تجاوز و فساد، صدای اندیشمندان بگوش میرسد که “دین پاسخگو نبوده و به پایان خط رسیده است“، شوربختانه بهای سنگین اعتراف دیرهنگامِ حقیقت بر مردم ست.

شُعَبِ همه ادیان در لندن مشهود ست، جوار کاخ مجتهده ملکه مُشرِف بر پارک کِنزینگتون، از شیعه اثنی عشری با امام دوازدهم غائب تا مذهبی شیعه از پاکستان منشعب از امام دهم ایرانیان، که براساس کلام یکی از خواص آنها در فرودگاه اوایل دهه هشتاد، امام ۵۸ شان زنده مقیم لندن و اکثرا ناپیدا از عوام ست و ارتباط با پیروان از طریق خواص (بدلیل مسائل امنیتی!). 
ایجاد پروژه های دین سازی و تداوم خرافات توسط روانشناسان “انگلیسی” ست استاد در امور ماوراء الطَّبیعه (ارتباط با روح و جن - فیلمها براساس واقعیت ساخته میشود).
کلام، بیدار کردن عوام ست و نه بیحرمتی به مقدساتِ گروهی شیاد یا دُگم اندیش”. اعتراف دیرهنگام اندیشمندان به خرافه بودن “ولایت فقیه” و در اصل پوچ بودن “معصوم و نمایندگان خدا”، پس از سالها تجاوز به جان و مال و ناموس مردم، مسبب این نوشتارست. ”داستان واقعی کربلا” و ”مختصر احوالِ شیعانِ فرنگ نشین” چراکه سکوت خیانت ست و مهر تایید بر حیف و میل سرمایه های کشور، میلیاردها صرف مرمت قبرستان و زیارتگاه (خصوصا پروژه کربلا و نجف) و اشاعه شیعه گری و عیّاشی شیعیان عاشق ولایت.

فرهنگ ایرانی و روضه حسین 
داستان محرم، عاشورا و پیاده روی اربعین امسال متفاوت، و دلیل آن، ثواب ویژه ناشی از تفاوت قابل توجه قیمت ارز و پیمودن یکشبه دروازه های ثروت توسط رهبران مذهبی، مداحان فاسد و دلواپسان نظام مقدس بود، و از کرامات اهل بیت، امسال بیرق آزادگی حسین! هم بر بام کانونهای بسیج افراشته بود و هم شورشی! هر دو از رهروان کربلا و مدعی راه حسین! درد ست افرادیکه هنوز خرافات و اندیشه باطل منجر به ۴۰ سال جنایت و کشتار را نشناخته و مدعی مبارزه با جنایتکارند، مشکل نیست درک عقاید منجر به جنایت، نمایان ست در احکام تجاوز و قتل عام دهه اول انفجار نور. 

هر سال رقصاندن عوام با معرکه و خرافه ای جدید، و امسال رفتن هیات عزاداری بداخل بیمارستانها (بیمارستان امید، … اصفهان)، شبیه سازی ظهور امام زمان و راه رفتن سبز پوشی بر عوامِ سیاهپوشِ به شکم خوابیده، حاجت طلبی از اسبحسین، پس از ۴۰ سال پیدا شدن حدیثی در صحیح بخاری از تقارن نجات قوم موسی با روز عاشورا، روضه فراغ فرشتگان بدنبال خداحافظی امام زمان در شب قدر پس از امضای پرونده بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان و مسیحیان مُحتَمِلِ مشرف به اسلام در اینده، اعلام ختم مجرب حاجت (۴۱ مجلس عزاداری، ۴۱ منبر)، شکنجه روحی و سوء استفاده از کودکان بر منبر … و مطمئنا قدم بعدی قربانی کردن کودکان بی سرپرست توسط کاهنان ست بر بُتِ حسین …
بیش از ۱۴۰۰ سال از داستان کربلا میگذرد، منشاء ۴ دهه حکومت خرافه، ظلم و فساد اسلامی شیعه و ویرانی ایراناین محرم و صفر است که …
قربانی چه حسین باشد چه ستار بهشتی یا هزاران بیگناه، سخن، رد جنایت نیست که همیشه محکوم ست، بل، شیادی و کتمان همه واقعیت ست و سوءاستفاده تاجران مذهب در خلق خرافات و توهین به شعور مردم با ساختن بازیگران و نقشهای خیالی (رد برخی از شخصیتهای اصلی داستان کربلا چون رُقَّیِه بعنوان دختر حسین و حدیث کسا …توسط برخی فقیهان از جمله ری شهری). 
پس از محاصره کاروان، سه درخواست حسین نشان از هدفی ست مشابه برادر، کسب قدرت و/ یا ثروت”:(لشکرکشی حسن، عدم جنگ، قرار داد صلح و دریافت سرمایه هنگفت … یک میلیون درهم سالانه فقط برای حسن، پنج میلیون درهم از مالیات وصولی مناطق عجم نشین - ایران، … تاختن برخی سران سپاه بر حسن بخاطر خیانت و صلح ــ تشیع در مسیر تاریخ، سید حسین محمد جعفری)، 
اول، به همانجا که از ان امده ام باز میگردم، یا دست در دست امیرالمومنین یزید بن معاویه می‌گذارم که در کار فی مابین رای خویش را بگوید، یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند (دیلمستان ایران ، قسطنطنیه) بفرستید که یکی از مردم مرز باشم (ادامه قتل عام ایرانیان) و حقوق و تکالیفی همانند آنها داشته باشم (تاریخ طبری ، جلد ۷ ،صفحه ۳۰۰۸).
روایات، دال بر جنگ طلبی و جنایت سران سپاه ست نه یزید که بدنبال وصیت پدرست در نهی کارزار با فرزندان علی، چنانچه میگوید “خدا عبیدالله بن زیاد را لعنت کند، به خدا اگر کار حسین به دست من بود هر چه می خواست می پذیرفتم حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می کردم ولی خدا چنان مقدر کرده بود“. (تاریخ طبری ، جلد۷ ، صفحه ۳۰۷۷).  
… حسین به خدا و اسلام قسمشان داد که او را پیش امیر مومنان ببرند که دست در دست وی نهد … ولی ابن زیاد، عمر بن سعد و شمر بن ذی الجوشن و حصین بن نمیر مخالفت کردند، “باید تسلیم ابن زیاد شوی”. (تاریخ طبری ج هفتم، ص ۲۹۷۸، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم ۱۳۵۷- ناشر اساطیر).
… حسین به عمر سعد گفت، “هر دو اردو را رها کرده به نزد امیر مومنان یزید برویم .…“ (تاریخ طبری جلد۷ ، صفحه ۳۰۰۸). 
البته اختلافات شخصی حسین و یزید (الامامه و السیاسه ، صفحه ۱۶۶، ثمرات الاوراق ابن حجة حموى ، نقل از پند تاريخ ، جلد ۱، صفحه ۲۰۹، تاریخ طبری، جلد ۷، صفحه ۲۹۶۸، اخبار الطوال، صفحه ۲۹۲) و سابقه شکستن قول و گریختن به مکه علی رغم تعهد به بیعت، در عدم اعتماد به سخنان حسین و ارتکاب جنایت بی تاثیر نبوده است (تاریخ طبری، جلد ۷، صفحه ۲۹۰۹، اخبار الطوال، صفحه ۲۷۶).
در بستن آب بروی کاروان حسین و تشنگی شکی نیست ولی نه به شدت و حِدَّتی که دست آویز سوداگران عزاداری ست.
… امام حسين در جلوىِ خيمه چاهى حفر كردند … (ابن شهرآشوب، ابى جعفر رشيدالدين محمد بن على، مناقب آل ابى طالب، ج۴، ص ۵۰ و ابن اعثم كوفى، ابو محمد احمد بن على، الفتوح، ص ۸۹۳).
وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد، امام، عباس‌بن‌ابی‌طالب را پیش خواند و با سی سوار و بیست پیاده فرستاد … عباس به یاران گفت، “مشکها را پر کنند“ بدنبال درگیری اندک با گروهی از سپاهیان یزید، اب را پیش حسین بردند. (تاریخ طبری ، جلد۷ ، ص ۳۰۰۷).
پیش از شروع جنگ در کربلا امام فرمودند خیمه‌ای به پا کنند آنگاه حسین وارد خیمه شد و نوره کشید (اصلاح موهای زائد بدن) و با مشک و آب غسل نمود، و چون امام حسین فراغت یافت دیگران چنین کردند. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۲۱). 
همه خوشحال از هم اغوشی با حوریان، … عبدالرحمن بن عبد ریه و بریر بن خضیر همدانی بر سراپرده حسین به شوخیگری پرداختند ”… به خدا میان ما با دخترکان زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهایشان بر ما تازند و آنگاه ما یکراست به آغوش آنان بال کشیم …” (غم نامه كربلا ترجمه اللهوف على قتلى الطفوف، سيد على بن موسى بن طاووس، م ۶۶۴ هجری، مترجم: محمد محمدى اشتهاردى، تهران، نشر مطهر، چ اول:۱۳۷۷ ش. ص:۱۱۹، تاریخ طبری، جلد۷ ، صفحه ۳۰۲۱)
رابطه بسیار صمیمی فرزندان علی و معاویه زبانزد اعراب ست، پیشوازی و در آغوش گرفتن معاویه در سفرهای مکه و مدینه و سفارش حسین به خانه نشینی یاران و تابعیت از معاویه (اخبار الطوال، روضه الصفا، جلد۳) و افزایش نجومی مقرری حسن و حسین از سالیانه ۵ هزار درهم در زمان عُمَر به یک میلیون درهم در خلافت معاویه (تاریخ تمدن اسلام ، جلد ۴). یکی از دلایل مهم نفرت از عُمَر. پرداخت مواجبی همچون سایر عوام به فرزندان علی ست.
… رفتن بازماندگان حسین به خانه یزید، برپایی ۳ روز عزا و تکریم کاروان کربلا، تیمار مالی و معنوی، و مشایعت با محافظانی به مدینه، و اینست کلام سکنیه دختر امام حسین، “هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید بن معاویه بهتر ندیدم“ (تاریخ طبری، جلد 7).
خرافات، به تدریج در طول قرنها توسط بسیاری از علمای شیعه وارد شد (خصوصا در قرن ۵ توسط شیخ مفید و قرن ۷ ابن کثیر)، و در سلسله صفویه و پادشاهان بی لیاقت قاجار و بالاخص در طول ۴۰ سال حکومت فاسد فقیهان شیعه به اوج رسید، و مخالفین و دگراندیشان بانحاء مختلف سرکوب و مقتول
فی المثل، اکثر پادشان و سران سلطنتی فاسد قاجار بر اساس وصیت در کربلا یا نجف مدفونند، اقا محمد خان، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمد شاه …
علی رغم عدم وصیت امیرکبیر به محل خاکسپاری و مدتها پس از دفن در کاشان، استخوانها بدستور ناصرالدین شاه به کربلا منتقل شد، به بیانی اویز فقیهان در مصادره امیرکبیر باسم مذهب و مغلطه مُضحِک در مصاحبه های متعدد با انتساب صدارت امیرکبیر به حکومت اسلامی! (نماینده اراک; امیرکبیر اصلاح گر دینی بود/ محلاتی پژوهشگر دینی; صدارت امیرکبیر زملمداری دین بود!).
واقعیتِ متناقض، شباهت بی بدیل حاکمان اسلامی وقت ست به سران فاسد قاجار که بزرگمردی شجاع را به مبارزه فاطع با فساد واداشت نه فریبِ اصلاح طلبی.
شهادت امیر با تحریک فقیهان و خواصِ دربار توسط شاه نالایق صورت گرفت، چرا که امیرکبیر دشمن خرافه بود و فساد و بیعدالتی، معروف ست دستور عزل مرجع و مجتهد بزرگ شیخ بروجردی از کرسی قضاوت، دستگیری و مجازات امام جمعه تهران و شیخ الاسلام تبریز …، کاستن قدرت نفوذ روحانیون، ممنوعیت بست نشینی خلافکاران درامامزاده‌ و بیوت مجتهدین و عُلَما، محدودیت سودجویی و دخالت امام جمعه ها و مقدس مابان، مبارزه با رشوه خواری، ضدیت با دعانویسی و قمه کشی …، قطع دریافتی بی‌حساب و مواجب بی‌جهت درباریان و روحانیونِ مستمری بگیر از دستگاه‌های دولتی، کاهش حقوق شاه و شاهزاده‌ها … و درمقابل، گسترش علم و دانش نوین با تاسیس شش شعبه دارالفنون، کمک باگاهی مردم با انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه… روحش قرین نعمت.

احوالِ خواصِ فرنگ نشین
سال ۲۰۰۴، کالیقرنیا، مشاهده اتفاقیِ یکی از امامان معروف مساجد در ساحل زیبای اقیانوس ارام، سانتامونیکا … با هیاتی متفاوت … انگیزه ای شد در بررسی احوالات جانشینان برحق پیامبر و امام زمان! 
کم نیستند واعظان و فقیهانی که دور از انظار، سنگفرشهای سواحل زیبا را پیموده و گاها با تقریر “سفرنامه” و خاطرات سانسور شده در شبکه های اجتماهی با اسامی عوامفریب “امام صلح، امام خوبیها …“ سرگرم تبلیغ متفاوتی از مذهبند!
شرح مختصری ست از گزارشی مفصل، تحقیق چندین ساله از معدود مراکز دعا و نیایش (کلیسا و مسجد) امریکا و انگلیس (۱). مراکزی با درامدهای نجومی، عدم نظارت، و افسار گسیخته در کسب اطلاعات شخصی عوام، و گاها برملا شدن یکی از صدها رسوایی اخلاقی و تجاوز به کودکان و شاگردان دینی … به بیان ساده پایگاه مخفیِ جاسوسی و فساد نمایندگان خدا، اکثرا همکار، بازنشسته و اخراجی سازمانهای امنیتی. مطمئنا اگر فقیهان مسیحی محکمه ای خاص خود داشتند “دادگاه ویژه روحانیت” بسیاری از رسواییها در نطفه دفن میشد. 
ائتلاف فقیهان اسلام خصوصا مذهب حقه شیعه و دین محبت مسیح خصوصا کاتولیک و پرسبتریان، تهدیدی ست جهانی و در حال شکلگیری. پس از چند جلسه شرکت در مراسم مذهبی، عدم دستبوسی شیخ و قلاده ارادت در مساجد و عدم غسل تعمید و ابراز ایمان به کلیسا، برابرست با ویرانی شغل و زندگی فرد و سلب آزادیهای فردی و اجتماعی با کارشکنی و توطئه … چراکه خطری ست برای تجارت دین فروشانسختیها و تهدیدهای بسیاری در این تحقیق تحمل شده ست و متاسفانه بعلت روابط بسیار صمیمی فقیهان مساجد و کلیسا با نیروهای دولت فدرال (FBI, CIA …) نتیجه شکایات نه تنها عدم رسیدگی ست بل تنگ شدن بیشتر عرصه و نابودی کامل زندگی.

درکنار فیلمبرداری و عکسبردای از افراد تازه وارد، سرکشی غیرقانونی اتومبیل و وسائل شخصی در زمان نیایش و دعا از جمله مشمئز کنندهترین امورست که توسط گروه جوانان مذهبی مساجد و کلیسا انجام میشود (طولانی کردن نیایش کلیسا و نماز مساجد با سُوَرء طولانی قران توسط شیوخ فرصت مناسبی ست برای تجاوز بحریم خصوصی مردم و بازکردن قفل …)  
فعالیت عکاس دفتر نمایندگی ایران در واشنگتن در مساجد شیعه و سنی خصوصا اخوان المسلمین نشان از بذل و بخششهای رایج رژیم ست در جذب ظاهری دشمنان شیعه! جماعتی که تا دیروز قائدشان عثمان … بود و دشمن علی، و امروز بادلارهای مفت مردم ایران و تحصیل فرزندان با بورسیه بنیاد علوی، روایت اهل بیت علی بر منبر نماز جمعه سر داده و بازوی مهم حکومت شیعه علوی شده و سران فراری خود را از مصر به کشور امام زمان فرستاده اند.
عملکرد موفق ۴۰ ساله رژیم در خارج از کشور در حمایت از بستگان سران و خواص ولایت، حوزویان و مداحان با بکارگیری در بخش دولتی و خصوصی و ایجاد شبکه جاسوسی از همه ملیتها خصوصا شهروندان کشورهای هم پیمان امریکاچون کره جنوبی. و کشورهای اروپایی خصوصا ایتالیا و انگلیس اظهرمن الشمس ست.
در کنار سرمایه گذاریهای کلان شخصی در کارحانه ها، شرکتها و قمارخانه ها، پروژه های دیگری چون بانک، موسسات مالی اعتباری، هتل، رستوران اکثرا با قراردادهای صوری باسم غیرایرانیان اجرا شده است، به بیانی سرمایه های دزدی مردم قابل ردیابی نیست.
قابل توجه ست آمار روبه افزایش مسجد، حسینیه، بنیادهای علمی مذهبی و مراکز فرهنگی ملی، شعر و ادب فارسی در دانشگاهها و شهرها، با نام مفاخر ایران کهن، کووروش، فردوسی …و بکارگیری خواص (حقوق ماهانه امام مسجد حداقل ده هزار دلار) و بجز مراکز ظاهرا مذهبی، خواهران زینب بدون رعایت شتونات اسلام ناب محمدی بدنبال بوی کربلا بوده و با معرفی معشوقه های خارجی (اکثرا از طیف ماموران فدرال و پلیس) به نماینده ولی فقیه در جشنهای مذهبی ملی (۱۵شعبان،مبعث،۲۲بهمن…) مشمول پاداش موفقیت ماموریت نفوذ و اشاعه شیعه گری هستند.
فقیهان و مبلغین اسلام ناب محمدی به ندرت مُلَبَّس به لباس پیامبر(فقط در مساجد و مقابل دید عوام) و اکثرا همرنگ جماعتند، لباس رسمی و کروات، جین … تا اقتضای مراسم و محل تفریح چه باشد.
نکته قابل توجه، خروج ماموران اطلاعات از کشور پس از زندان موقت باسم “تغییر دین” و نفوذ درمراکز فرهنگی مذهبی ادیان دیگر، خصوصا مسیحیت و اهل سنت، و بخشش های کلان از کیسه مردم فقیر ایران ست (۲). کمکها و پرداختهای مالی این ماموران بعنوان اعضای اصلی مراکز فرهنگی مذهبی و هیات امنا مهمترین راه جلب اعتماد فقیهان ادیان دیگرست و تاثیر گذار در تصمیمات مهم شهری و ایالتی.
حیف و میل سرمایه های کشور قابل وصف ناشدنی ست، براساس گفته برخی از معتمدین مساجد، کمکهای مالی حکومت ایران نقش اصلی در ساخت برخی از مراکز مذهبی دیگر ادیان داشته است از جمله مسجد اصلی اخوان المسلمین، دارُالحِجرَه، مساجد و مجتمع های آموزشی زنجیره ای مربوطه در ویرجینیای شمالی.
تورهای زیارتی مکه، کربلا، مشهد، و تفریحی اروپا، هاوایی … اهدایی شرکتهای وابسته به دفاتر ولی فقیه نقش مهمی در جذب خانواده های ایرانی معروف و متخصص مقیم اروپا و امریکا دارد (خصوصا مهاجران قبل از انقلاب، بالاخص پزشکان).
در حقیقت کل هزینه گروههایی که بعنوان توریست خارجی وارد ایران میشوند (ایرانی و خارجی) در قالب تورهای اهدایی دفاتر رهبری در خارج از کشور کاملا پرداخت شده است. تورهای غیرایرانی چنانچه در عزاداریهای محرم و اربعین به اوجرسید، افراد مورد اعتمادی هستند شاغل در شرکتها و مراکزی که توسط خواص مدیریت میشود (عکس و توضیح کامل در توییتر @GGreeneJr)
تاسف بار ست رؤیت متخصصین و پزشکانی که پس از سالها خوشگذرانی … بیاد اخرت افتاده و بامید خرید بهشت و امرزش، شاگرد کلاسهای روخوانی قران مساجدند، و کسب وجهه شیوخی چون استاد طوسی، خوشحال از گسترش عوام نادان و گُذَرِ پوست به دَبّاغ خانه، با اعلام حضور پزشکان (صلوات سلامتی آقای دکتر اولین پیوند کلیه در امریکا …).
بدون استثنا همه ایرانیان خصوصا متخصصین، شناسایی و تلاش در جهت مهار مخالفین با تهمت و کارشکنی بکمک نیروهای فاسد امنیتی فدرال و جذب افراد بدون سابقه ضِدّیَت با نظام با کمکهای مالی و وام های کلان در تاسیس دفاتر کار و مراکز درمانی متعدد انجام میشود. این بذل و بخششها از سرمایه های مردم گرسنه، مشمول بسیاری از متخصصین غیر ایرانی (عرب، پاکستان، کره جنوبی،…یهودی و مسیحی …) نیز میباشد.
شستشوی مغزی کودکان و نوجوانان و خطر رشد اندیشه های نفرت، جنایت با تاسیس مراکز آموزشی و مدارس متعدد حوزوی مذهب حقّه شیعه درکنار مساجد با پرداخت کامل کمک هزینه “زندگی و آموزشی” مسبب جذب بسیاری از نوجوانان و جوانان امریکای لاتین، افریقا، آسیا، حتی امریکا و اروپا شده است. چنین بخشش هایی در هیچ کشوری سابقه ندارد.
اعطای بورسیه های آموزشی به شهروندان غیرایرانی جهت تحصیل در دانشگاههای اروپا و امریکا از طرف بنیاد علوی قابل توجه ست. در حقیقت وظیفه بنیاد علوی حیف و میل سرمایه های کشور ست خصوصا با چاپ کتب غزلیات عرفانیواعظان، کمکهای بی وقفه به سیاستمداران خارجی در پوشش موسسات خیریه، کمکهای مالی سالانه به مراکز فرهنگی و مدارس مذهبی سایر ادیان خصوصا مسیحی و اهل سنت در قالب “تقریب و هم اندیشی مذاهب” و پرداخت های کلان دوره ای به مراکز علمی آموزشی تحقیقاتی و دانشگاههای اروپا و امریکا. هدفِ چنین کمکهایی علاوه بر نشان دادن چهره ای زیبا از جنایات و فساد سران مذهبی کشور، و جذب متخصصین علمی و کارشناسان سیاسی صاحبنظر اروپا و امریکا، نقش بسیار مهمی در جذب بورسیه های اموزشی دانشگاهها برای وابستگان و معرفی شدگان رژیم دارد. درحقیقت حکومت با پرداخت چندین برابری هزینه کامل بورسیه آموزشی به دانشگاهها باسم “همیاری علمی آموزشی“، بشکل غیر مستقیم هزینه تحصیل و زندگی خواص و حوزویان را پرداخت نموده است. مُضاف بر تضمین بکارگیری فارغ التحصیلان بعنوان هیات علمی بعد از پایان بورسیه.
استخدام نیروهای مورد اعتماد رژیم (ایرانی، کره جنوبی، عرب، پاکستانی، مکزیکی …) در بخشهای حساس مراکز علمی آموزشی خصوصا IT و دفاتر امور استخدام قابل توجه ست، به بیانی، سیستم مخوف گزینش دانشجو و استخدام در ایران بشکل مخفی در اروپا و امریکا (با حمایت دمکراتها) در حال اجراست. براساس سخن شهروند افغانی، عدم حضور فعال و کمک مالی در مراسم مساجد برابرست با از دست دادن شغل و بیکاری (۴)
شناسایی جوانان و دانشجویان ایرانی و ایجاد مشکلات متعدد در استخدام و زندگی روزانه، سپس توصیه به توسل به معصومین در مسجد جهت رفع گرفتاری، و درصورت حضور مداوم فرد در مراسم، سعی در رفع تدریجی مشکل! از حربه های مزورانه رژیم ست در جذب ایرانیان که سالهاست در ایران اجرا میشود. (۵)
محتوای خطبه ها و سخنرانیها عوامفریبی رایج ۴۰، ساله ست تکرار فحاشی، لعن امریکا و اسراییل و منافقین … و نابودی کشوریکه برای اقامت آن گدایی میکنند!
بدون استثنا، ارتباط کامل واعظان و خواص با سرویسهای امنیتی برگرفته از خدمتگذاری هر یک از سران کشور ست برای یکی از دولتهای خارجی که بعضا رسوایی آن در جراید اعلام میشود. 
فساد خواص، شیوخ و بستگان حتی درمساجد و دعانویسی و جادو (شیخ فاسد مسجد مناسس) اظهر من الشمس ست (ضبط اظهارات واعظان و رسوا نمودن یکدگر توسط افراد مورد اعتماد مساجد)!

تعداد خواص مقیم اروپا امریکا بسیار بیشتر از تخمین شبکه های اجتماعی ست، بستگان سرداران، مدیران اطلاعات، گزینش و حراست … مشمول هشت هزار نفر نیستند. تنها راه گذران زندگی و عیاشی با مبالغ نجومی دزدی و اختلاس ست نه کار و فعالیت. هر آنچه در ایران بر عوام حرام و ممنوع ست در دیار کفر خوراک خواص، از مُجری جشنهای ملی چون چهارشنبه سوری … با خوانندگان ایرانی و خارجی تا شرب خمر و قمار. 
این ست نتیجه ۴۰ سال ذبح حلال، اوای ملکوتی قران و اذان، نماز، دعا، مناجات، اعتکاف …

یکی از مهمترین دلایل عدم واکنش موثر مردم ایران به حکومت علی رغم فساد و فقر کمرشکن، ابتلا به افسردگی ست. ازجمله علائم و عوارض میتوان بموارد ذیل اشاره کرد:
اختلال حافظه/فراموشی، 
ازدست دادن انگیزه وهدف/بیتفاوتی، بیمسولیتی، 
علاقه به غم واندوه/استقبال از روضه و مداحی، 
مهارشجاعت/ ترسویی، احساس گناه/بیکفایتی، 
عدم تمایل به تفکر/تقلید کور، 
اسیب بخود/خودکشی، 
مهارانرژی وعلاقه/احساس پوچی بی پناهی/انتظارکمک ومعجزه … 
درحقیقت رمز جمله زنده شدن اسلام با محرم وصفر بمعنای کنترل عوام ست باروضه/مداحی/فرهنگ شهید شهادت/مصیبت بلا بعلاوه فقروبیکاری…همه از علل محیطی بیماری افسردگی ست. به بیانی ایجاد بحرانهای عامدانه دوره ای نظیر سانچی، پلاسکو، حوادث معدن و سقوط هواپیما، هراز گاهی بمب گذاری و حمله ظاهری داعش و تشییع جنازه … مسبب ترشح مداوم مواد شیمیایی مُوَلِّدِ افسردگی در سیستم عصبی مرکزی و ایجاد علائم مزمن ست به بیانی مهار دائمی مردم.
اینست دلیل افزایش روزهای وفات امامان و … روایات ساختگی ثواب گریه و عزاداری حتی مصنوعی (تَباکی)، فی المثل تبدیل وفات فاطمه زهرا به شهادت، سپس دهه فاطمیه، بعد از چند سالی دهه اول و دوم فاطمیه و با سکوت عوام به دهه اولو دوم و سوم که در کنار محرم و صفر و سایر مصیبتهای ۴۰ ساله عملا ایرانیان اکثر سال در حال گریه و عزاداری و سیاهپوشند و نتیجتا اختلال تعادل ترشحات مغزی و افسردگی دائمی، مسبب سکوت و بی تفاوتی به سرنوشت خود و قرزندان و نسل آینده و فراموشی فجایع.
استفاده مداوم از عکس در شبکه های اجتماعی و نشان دادن شرایط اسفبار مردم و کشور تاثیر مثبتی در برانگبختن حافظه و رفع فراموشی عوام نسبت به جنایات و فساد دارد.
مبارزه با حکومتهای خودکامه مذهبی ساده نیست ولی انسان موجودی ست قدرتمند و قادر به هرانچه اراده و تلاش کند، هم آگاهی عوام به خرافات نیاز ست (در ایران اتفاق افتاده) و هم درمان روحی روانی شامل قطع سیکل مُخَرِّبِ مراسم مذهبی، و انجام ورزش، تفریح، حضور در اجتماعات، اظهارنظر و مسولیت پذیری، شادی … که خود باعث ترشح واسطه های شیمیایی مفید در مغز و درمان افسردگی و حضور یکپارچه مردم در صحنه خواهد شد.

امید بیداری بسیجیان، سپاهیان و سایر نیروهای مسلح کشور و پایان دادن به سوء استفاده رهبران فاسد سیاسی مذهبی و بازگشت به آغوش هموطنان بی پناه خود بجای خدمت به ظلم و فساد و ساختن ایران زیبا با همت همه ایرانیان

دکتر حمیدرضا قضاوی
واشنگتن دی سی
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ 
02/06/2019

(۱) با توجه به پیشینه بمب گذاری کنیسه ها و ترور یهودیان و بالطبع عدم اعتماد به مسلمانان بالاخص شیعه، بررسی از مراکز دینی یهود انجام نشد. مضافا اینکه اخباری از فساد اخلاقی کنیسه ها در مطبوعات منتشر نشده است.
(۲) حمله باینجانب در سپتامبر ۲۰۱۷ توسط یک ایرانی بظاهر مسیحی شده (کامبیز نوذری، ظاهرا تکنسین دستگاههای تهویه شرکت نوا NOVA) با دو نفر از ماموران رژیم (ایرانی، پاکستانی) در منزل و تهدید به توقف مقالات. 
(۳) براساس سخنان ضبط شده توسط معتمدین مسجد
(۴) شهروند افغانی بدنبال اخراج بی دلیل، پس از مدتها بیکاری ، با توصیه یکی از دوستان و شرکت منظم در مراسمهای مذهبی در محل کار قبلی استخدام مجدد شده است!
(۵) توصیه به شرکت در مراسم عزاداری مسجد به متخصص پوست در انگلستان، و اشتغال پس از مدتها بیکاری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر