۱۳۹۶ اسفند ۲, چهارشنبه

از

از بیانیهء رفراندوم استقبال می کنیم
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد


در این زمان که کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی بر حول محور همه پرسی و برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس موسسانی تکثرگرا فراتر از نظام جمهوری اسلامی در گفتمان هستند، حسن روحانی در روز بیست و دوم بهمن ماه سخن از رفراندوم به میان می‌آورد و بر خود فرض می‌داند که توجه عموم را به اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سوق دهد:
«در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

«شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد» از بیانیه ای که تنی چند از فعالین فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران درخواست برگزاری رفراندوم برای تعیین حکومت آینده ایران را کرده اند، استقبال می کند. این بیانیه گامی مهم به جلو می‌باشد چراکه تغییر نگاه مثبت برخی از امضاکنندگان این بیانیه به سمت گذر از جمهوری اسلامی نسبت به اصلاح‌ طلبی و استمرار طلبی گذشته آنان و گذار به سوی پلورالیسم سیاسی در ایران مهم است. همچنین در نگاهی اجمالی به روح قانون، محتوا و ماهیت اصل 59 و پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی مشخص است که برپایی هر نوع همه پرسی و انتخاباتی، مطابق با آنچه که در این بیانیه نیز درخواست شده تا چه حد می‌تواند دور از دسترس باشد. 

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد تاکید دارد که “مهیا بودن شرایط برگزاری هرگونه همه پرسی“ با اهمیت‌تر از خود آن است. در دوران فروپاشی نهایی حکومت جمهوری اسلامی که شیرازه های کشورمان را به نابودی کشانده است و ریشه های فساد و نادرستی در همه سطوح جامعه گسترش یافته است، می‌بایست هوشیار باشیم که فراروزهای گذار از جمهوری اسلامی برای برگزاری رفراندوم و یا هرگونه انتخاباتی، همه پرسی 12فروردین دیگری را برایمان تکرار نکند. مهم آن است که امروز مرزهای خودی و غیرخودی را پاک کنیم، دست در دست هم دهیم و با همبستگی ملی و ائتلاف گروه‌های سیاسی، شرایط لازم و کافی برای برگزاری هرگونه انتخاباتی را در دوران گذار، با نظارت سازمان‌های بی‌طرف ملی و بین‌المللی در فضایی آزاد، سالم که همه گروه‌ها و باورهای پایبند به سکولاریسم و دمکراسی بتوانند با در اختیار داشتن امکانات برابر زیر چتر پلورالیسم ایرانی مشارکت داشته باشند، فراهم آوریم.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد می اندیشد این شرایط برای برپایی یک انتخاب آزاد، سالم و عادلانه پیش از برپایی هرگونه همه پرسی در ایران می بایست برقرار شود:

– آزادی بیان و مطبوعات مستقل،

– آزادی احزاب سیاسی، آزادی سندیکاها،

– آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی،

– گردش آزاد اطلاعات،

– برابری جنسیتی، آزادی باورها و ادیان،

– تامین امنیت جانی و مالی برابر برای همه احزاب سیاسی و هواداران آنها، 

– ایجاد فرصت های برابر و حق دسترسی یکسان به تبلیغات، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ملی،

– شفافیت کل روند انتخاباتی با حضور نمایندگان أحزاب و ناظران معتبر از سوی سازمان های بی طرف،

– احترام اصل مخفی بودن رای و اینکه رای دهندگان بتوانند رای خود را آزادانه و بدون ترس با ارعاب به صندوق ها بریزند،

– شمارش آرا مشروط به نظارت و بازبینی بی طرفانه است که توسط افراد آموزش دیده صورت می گیرد،

– ایجاد فضایی امن و آرام و به دور از هرگونه خشونت انتخاباتی،

اینچنین، آینده ایران برای فرزندان این سرزمین و در چشم انداز سامانه حکومتی تکثرگرا و گیتی‌گرا بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر با در نظر گرفتن آزادی و حقوق تمامی شهروندان ایرانی از هر تیره و تبار، باور و جنسیتی که باشند، می تواند تضمین کننده جمهوریت در روح و کالبد آن باشد.

پاینده ایران و ایرانیان

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر