۱۳۹۹ مهر ۱۲, شنبه

تکلیف خود را از همکنون با "فرشگردی ها" روشن می کنم
من یک رضا پهلوی خواه "شهروند گرا" هستم نه یک "باستان گرا"
من "فرشگردی ها" را به مراتب پست تر آز آن کسانیکه عکس خمینی را در ماه می دیدند، بشمار می اورم! 


عبدالحمید وحیدی
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر