۱۳۹۹ مهر ۲۶, شنبه

 کشف نوزده کامیون داروی قاچاق به عراق


سخنان متناقص در باره  ارسال نوزده کامیون دارو به عراق هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر