۱۳۹۹ مهر ۱۳, یکشنبه

 بیانیه شورای مدیریت گذار پیرامون پیام اخیر آقای رضا پهلوی

ITC2.jpg

از سوی آقای رضا پهلوی پیامی تحت عنوان "پیمان نوین" خطاب به مردم و نیروهای سیاسی ایران منتشر شد. در این پیام ایشان تاکید کردند به عنوان یک شهروند ایرانی سخن می گویند.اقای رضا پهلوی میگوید که دلنگران سرنوشت کشور است و اینکه انگیزه کسب قدرت در میان نیست. برخی از فرازها و محورهای پیام آقای رضا پهلوی عبارت بودند از تاکید بر وخامت اوضاع کشور در همه عرصه ها و اینکه ایران در آستانه یک گذارقرار گرفته است، اینکه هیچ گونه امکان اصلاح از درون نظام وجود ندارد و باید از جمهوری اسلامی گذر کرد، تائید بر این رویکرد که شایسته است این گذار براساس مقاومت مدنی و مبارزه خشونت پرهیز مردم ایران صورت پذیرد، تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن تکثر و تنوع گرایش ها و منافع و سمت گیری های اجتماعی و ضرورت ایجاد اتحاد گسترده برای برقراری یک دموکراسی سکولار به جای نظام کنونی حاکم برایران با مشارکت همه مردم ونیروهای سیاسی و گریز از رهبری فردی. ایشان همچنین گفتند که دست خود را برای همکاری بسوی دیگران دراز میکنند.

شورای مدیریت گذار این مواضع پیام آقای رضا پهلوی را مثبت و سازنده دانسته و آنها را در راستا و همسو با أصول بنیادین و رویکردهای خود ارزیابی می کند. شورای گذار در آستانه پاییز سال گذشته با انتشار اسناد سه گانه خود بر اصول پنج گانه گذار بی قید و شرط از جمهوری اسلامی، پایبندی به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی مردم ایران، تلاش برای استقرار دموکراسی سکولار و پارلمانی در ایران، باور و تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز رفع تبعیض در همه شئون زندگی شهروندان ایرانی تاکید کرد. تلاش برای تشکیل وسیع‌ترین ائتلاف ملی و تکیه بر مبارزات مدنی مردم ایران برای پایان دادن به حیات سیاسی نظام اسلامی نیز از مبانی استراتژیک گفتمان شوراست. ما بسیار خرسند خواهیم بود اگر این ایده ها و رویکردها، با همدلی و همیاری همه نیروهای سیاسی پژواک هرچه گسترده تری در میان مردم و سپهر سیاسی ایران بیابد، به گسترش گفتمان دموکراسی خواهی و تقویت ائتلاف ملی برای گذر از نظام اسلامی در عمل یاری رساند و به راهکارهای عملی در پیشبرد مبارزه همبسته و همدلانه برای رهائی از نظام ضد ایرانی و ضد مردمی اسلامی و برقراری دموکراسی درایران بیانجامد. شورای مدیریت گذار،پیام آقای پهلوی را همسو با مضمون اهداف خود دانسته و در مبارزه برای دستیابی به رهایی از نظام موجود همگام و همراه تمام آزادی‌خواهان ایران خواهد بود.

هیات دبیران شورای مدیریت گذار

۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۳ اکتبر ۲۰۲۰

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر