۱۳۹۹ مهر ۲۱, دوشنبه

 وقتی اسلام بر سرزمینی زورکی حاکم شود، صلوات مردم در مراسم استاد هم این شکلی می شود!


۱ نظر:

  1. اتفاقی خوب نشان از رشد فرهنگی است.تنها داروی نجات از ویروس اسلام محمدی.

    پاسخحذف