۱۴۰۱ اردیبهشت ۸, پنجشنبه

 صدای استمرارطلبان از دهان مهرانگیز کار و پلتفرم "ایران" اینترنشنال، عبدالستار دوشوکی

Abdolsatar_Doshouki_3.jpg

مهرانگیز کار که تا به اکنون خود را برانداز جا می زد، در تلویزیون "ایران" اینترنشنال عملا پیام عربستان سعودی را به حکومت جمهوری اسلامی منتقل کرد و گفت : "جامعه مدنی در ایران می‌خواهد حکومت را متقاعد کند که در رفتارش تجدیدنظر کند. جامعه مدنی ایران مانند تمام جوامع مدنی در دنیا، قصد براندازی ندارد".

این دقیقا همان پیامی است که عربستان از طریق واسطه های عراقی به جمهوری اسلامی داده است که هرگز خواهان براندازی رژیم اسلامی نیست، بلکه خواهان تغییر رفتار رژیم است و نه تغییر رژیم.

متاسفانه در طی سالیان گذشته صدها استمرار طلب و اصلاح طلب و ملی مذهبی و نواندیش دینی و به اصطلاح جوان ایرانگرا و غیره توسط جمهوری اسلامی با هدف مشخص به خارج صادر شده اند تا با دعوت همفکران و دوستان سابق خودشان در رسانه هایی مثل بی بی سی و تلویزیون "ایران" اینترنشنال و رادیو فردا و غیره "قُرق" کنند و بعنوان متخصص, مخالف متظاهر (فئیک) و کارشناس و تحلیلگر و امثالهم شب و روز در این تلویزیونهای عربستانی, آمریکایی و انگلیسی به حلقوم مردم ایران فرو داده شوند.

شما فکر می کنید چرا بخش خبر "ایران" اینترنشنال به مهرانگیز کار اینچنین پلاتفرم می دهد تا علنا بگوید جامعه مدنی ایران قصد براندازی ندارد. یا بعبارت دیگر این پیام را منتقل می کند که براندازان فقط مشتی معاند خارج نشین "وابسته" هستند و جامعه مدنی ایران قصد براندازی ندارد. چه پیامی شفاف تر از این؟ جالب اینجاست که مدیر مسئول بخش خبر تلویزیون "ایران" اینترنشنال معاون سابق وزیر جمهوری اسلامی است. آیا این یک تصادف یا اتفاق ناگهانی است؟

ما ملت ایران بجای نفرین به" شمر" و "ابن زیاد" , باید بر گور دردهای خودمان گریه کنیم که چطور قدرت های بزرگ مثل آمریکا, عربستان و انگلیس از پیر و جوان خودمان علیه خودمان استفاده می کنند تا استمرار نظام را تضمین کنند؛ تا شاید با عربستان آشتی صورت بگیرد و یا با آمریکا برجام عملی شود و یا با انگلیس مراوده انجام شود.

یک سال پیش در مقاله ای تحت عنوان "نقش مزورانه بی بی سی و ایران اینترنشنال در سیرک انتخاباتی رژیم" نوشتم: تلویزیون ایران اینترنشنال با پلت فرم دادن به امثال الهه ایکس و سایبری های موجود در کلاب هاوس , و یا فرخ نگهدار و امثالهم که شدیدا مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب می کردند, با چرخش کودتاگونه ١٨٠ درجه ای علنن و عملن تلویزیون را در اختیار طرفداران انتخابات گذاشت, که ظاهرا تحت بهانه آزادی بیان (درست مثل بی بی سی یا رادیو فردا و غیره) مرددین اصلاح طلب را به مشارکت حداکثری دعوت می کردند. اگرچه این کودتا در عمل به نفع جمهوری اسلامی ثابت شد. حال می بینید درد من از کجاست؟

در پایان همان مقاله نوشته بودم: "این باید هشداری باشد برای ملت در بند و اسیر ایران و بخصوص اپوزیسیون بیچاره (از جمله خود بنده) که با حضور خویش در این رسانه ها به آنها بعنوان "رسانه مخالف" مشروعیت می دهند؛ تا این نوع به اصطلاح "عقرب های جراره" و "مارهای غاشیه" در واپسین لحظات قبل از حادثه نیش زهرآگین و کشنده خود را با زیرکی و شگرد خاص تبلیغاتی از نوع کلاب هاوسی به بدنه ملت ایران فرو کنند و فاجعه تاریخی را رقم بزنند".

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

doshoki@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر