۱۳۹۹ دی ۱۳, شنبه

 جبهه مقاومت ملی ایران 

همان راهی راباید برود که  فرانسویان برای نجات وطن رفتند، 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر