۱۳۹۸ آبان ۱۰, جمعه

دخالت جمهوری اسلامی درکشورهای خاورمیانه و رشد احساسات ضد ایرانی در میان اعراب 

بهروز ستوده 
در راستای پیاده کردن افکارمالیخولیائی خمینی مبنی بر صدور انقلاب اسلامی و شیعه گستری دردنیا و خاورمیانه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته برآن پایه استوارگردیده است، و همچنین سیاست های مخرب قدرتهای جهانی که  جز به گسترش حوزه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود و کسب سود و منافع بیشتردر کشوردیگر به چیزی نمی اندیشند،
این منطقه ازجهان امروزه به صحنه جنگها و زد وخوردهای خونینی تبدیل شده است که قربانیان اصلی این منازعات مردم بی پناه خاورمیانه هستند واین منازعات حاصلی جز مرگ وفقر وآوارگی چیز دیگری برایشان برجای نمیگذارد. گرچه برخی ازگروههای سیاسی اپوزیسیون و لابی های جمهوری اسلامی در خارج از کشورتلاش دارند نقش مخرب جمهوری اسلامی را در منازعات جاری خاورمیانه را کم رنگ جلوه دهند ونقش امریکا و اسرئیل و عربستان سعودی را دراین جنگها پٌررنگ سازند، اما واقعیت این است که نقش عمده و عامل اصلی اوضاع آشفته کنونی خاورمیانه ، جمهوری اسلامی و سیاست توسعه طلبانه حاکمیت فاشیسم مذهبی ولایت فقیه است که رؤیای برپائی خلافت شیعه را بر بخشی از خاورمیانه در سر می پرود. فاشیسم مذهبی که به هیچ قاعده و قانون بین المللی و همزیستی مسالمت آمیز با دیگران وهمسایگان خود پای بند نیست وحیات و بقای خود را درجنگ وستیز با دیگران و صدور انقلاب اسلامی به سرزمین های دیگرمیداند.
اگر روزی آمار دقیقی ازبودجه ای که جمهوری اسلامی صرف صدورانقلاب و شیعه گستری دردنیا و بویژه درخاورمیانه وشمال افریقا نموده است بدست آید خواهید دید که این حکومت تبهکار چه سرمایه عظیمی را که میبایستی صرف عمران وآبادی ایران گردد، برای ناآرام کردن و آشوبگری درخاورمیانه وبه خیال خود "ضربه زدن به استکبار" به هدر داده است. امروزه کشوری در خاورمیانه سراغ نداریم که جمهوری اسلامی درآن کشور دار و دسته ای تروریستی براه نینداخته باشد. ازپاکستان و افغانستان و تاجیکستان درشرق خاورمیانه گرفته تا عراق و سوریه و لبنان ونوار غزه درغرب خاورمیانه و یمن و بحرین و عربستان و کشورهای شمال افریقا درجنوب، همه جا گروههای تروریستی شیعه مذهب بوسیله شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(نیروی قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی) از نظرمالی، تسلیحاتی و آموزشی تغذیه میشوند. خطر دستیابی فاشیسم مذهبی حاکم برایران به بمب اتمی تنها بخشی کوچکی ازخطربزرگترآشوبگری وسلب امنیت از تمام کشورهای خاورمیانه است که در دستور کاررهبرجمهوری اسلامی قرار دارد. آنچه که رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی طی 40 سال حکومت خود آموخته اند نه فن مدیریت جامعه و پاسخگوئی به نیازمندی های مردم، بلکه فقط وفقط سرکوب وحشیانه معترضان و منتقدان و توسل به ترور و زندان وشکنجه و اعدام و ایجاد رعب و وحشت در عرصه سیاست داخلی ، وصدور انقلاب و شیعه گستری و بحران سازی و تنش آفرینی و گروگانگیری و باج خواهی درعرصه سیاست خارجی بوده است.کارنامه سیاه  40 سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی را که ورق بزنید جزاین چیزی مشاهده نخواهید کرد.
هم اکنون بادهای مخالف علیه حکومت تروریست و تروریست پرور جمهوری اسلامی از هرسو وزیدن گرفته است. سیاست صدور انقلاب و شیعه گستری حکومتی که درازای ویرانی ایران و رشد روزافزون فقر و بیکاری و گرانی و فحشا واعتیاد وفرار مغزها از ایران وغیره وغیره توسط جانیان حاکم برایران دنبال شده است، اینک نتایج شوم خود را ببارآورده است، ومردم درکشورهای خاورمیانه بدرستی دریافته اند که شبه نظامیان و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشورهای خاومیانه ، روی دیگر سکه داعش اند که هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در مردم برای پیاده کردن قوانین ضدبشری شرعی در جامعه نداشته وندارند. دو دولت عراق و لبنان که بخاطر نفوذ نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در ساختارسیاسی معیوب این کشورها به فساد سیاسی و اقتصادی کشیده شده اند نمونه بارزی از تبهکاری و دخالت جمهوری اسلامی دراین کشورها است. تقسیم قدرت در ساختار سیاسی کشور براساس مذهب و قوم وسهمیه بندی پارلمان و کابینه دولت ومسئولیت های مدیریتی کشوردر بین احزاب وگروههای مذهبی، عملاً ناکارآمدی خود را در عراق و لبنان  به اثبات رساندند و زمینه مناسبی را برای نفوذ جمهوری اسلامی در این کشورها فراهم کرده اند. بیهوده نیست که یکی از خواسته های مردم درعراق و لبنان اعتراض به قانون اساسی وساختارسیاسی این کشورها است، و بیهوده نیست که خامنه ای جنایتکارکه مزدوران وجیره خواران اش بخاطر ساختارمعیوب قانون اساسی وقانون انتخابات این کشورها، دردولت های عراق و لبنان امکان حضورپیدا کرده اند اینک در مقابل مردم معترض به ساختار سیاسی قرار گرفته اند. مردم در لبنان و عراق خواهان تغییرساختارسیاسی کنونی کشور خود شده اند، اما خامنه جنایتکار درایران از تغییرساختار سیاسی در این دو کشور به هراس افتاده و میگوید: "مطالبات معترضان باید در چارچوب ساختارهای قانونی مطرح وپیگیری شوند" ! خامنه ای خوب میداند که اگر خواسته های معترضان درعراق و لبنان مبنی بر اصلاح قانون اساسی واصلاح قانون انتخابات دراین کشورها تحقق یابد، مزدوران و جیره خواران ولایت فقیه دراین دوکشوربراحتی نخواهند توانست دولت را بازیچه سیاست های مخرب جمهوری اسلامی کنند. مردم عراق ولبنان بدرستی دریافته اند که لازمه وپیش شرط مبارزه با فساد و فرقه گرائی در کشورشان، قطع نفود جمهوری اسلامی و دست نشاندگان و وابستگان به ولایت فقیه در کشورخودشان میباشند. 
خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس برای حمایت از دولت عادل المهدی نخست وزیرعراق  با فرماندهان حشد الشعبی وابسته به جمهوری اسلامی  و برخی از مقام های عراقی ملاقات کرده است، دخالت جمهوری اسلامی درعراق و سایر کشورهای خاورمیانه اکنون امر پوشیده وپنهانی نیست ، همه میدانند که حکومت اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن نیروی نظامی و شبه نظامی دارد و این نیروها در راستای منافع مذهبی جمهوری اسلامی و بی ثبات کردن حکومت های کشورهای منطقه عمل میکنند. بی تردید مردم در کشورهای عربی از خود میپرسند که جمهوری اسلامی به چه حقی در کشورشان از پیروان شیعه مذهب که شهروند عراقی یا لبنانی هستند  نیروهای شبه نظامی سازماندهی کرده است تا این نیروها به سرکوب معترضان و مخالفان دولت اقدام کنند. بدون شک مردم عراق و لبنان وسوریه و یمن از خود میپرسند که آیا این امربه معنی نقض حاکمیت ملی کشورشان توسط جمهوری اسلامی نیست؟
مردم معترض درعراق ولبنان طی هفته های اخیر، در بسیاری از تظاهرات پرجم جمهوری اسلامی و عکس های خمینی و خامنه ای  را به آتش کشیده و مراکز وابسته به حزب الله و حشد الشعبی عراق یعنی دو بازوی تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه را تخریب کرده اند. شاهدان عینی ازحمله مردان موتورسوار ونقاب دارحشدالشعبی  به صفوف تظاهرکنندگان وتیراندازی  تک تیراندازهای کمین کرده درمعابر و پشت بامها به سوی مردم گزارش داده اند. و این همان شیوه آدمکشی و مقابله با مبارزات مردم است که جمهوری اسلامی 40 سال است علیه مردم ایران بکار میبرد و به مزدوران خود در کشورهای خاومیانه آموزش داده است. حزب الله لبنان، حشد الشعبی عراق و دهها گروه تروریستی دیگر درکشورهای خاورمیانه و شمال افریقا همه توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی وبا پول مردم ایران تربیت و تعلیم دیده اند و هم اکنون نیز حقوق ماهیانه خود را از بودجه سری بیت رهبری حکومت ولایت فقیه دریافت میکنند. دخالت جمهوری اسلامی و جنایات جیره خواران شیعه مذهب وابسته به بیت رهبری ولایت فقیه درکشورهای خاورمیانه،  گذشته از اینکه سیاستی است جنایتکارانه و برخلاف منافع ملی مردم ایران ، در دراز مدت نیز به همزیستی مسالمت آمیز و روابط ملت های این منطقه آسیب های جبران ناپذیر وارد خواهد کرد. 
ضروری است گروههای سیاسی اپوزیسیون  و نیروها و شخصیت های ملی و صلح طلب ایرانی،  با مردم کشورهای عراق ولبنان وسوریه و یمن و غیره که جمهوری اسلامی درکشورهای آنان دخالت نظامی و سیاسی کرده و برای تحقق اهداف پلید شیعه گستری و ایجاد امپراتوری مذهبی، جنایات فراوانی در آن کشورها مرتکب شده است ابرازهمدردی کنند و یاد آور شوند که مردم ایران با آنچه مزدوران و جیره خواران جمهوری اسلامی درکشورآنان و علیه شهروندان آن کشورها انجام میدهند شدیداً مخالف اند. باید به مردم کشورهای خاورمیانه یادآورشد که حساب جمهوری اسلامی را از حساب مردم ایران که خود قربانی جنایات جمهوری اسلامی اند جدا کرده، اجازه ندهند اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی باعث رشد احساسات ضد ایرانی در میان پاره ای از شهروندان کشورهای عربی گردد. 
10 آبان ماه 1398
1 نوامبر 2019


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر