صفحات

۱۳۹۶ دی ۲۴, یکشنبه

_

 بهروز وثوقی « از فیلم تا واقعیت »

آقای روحانی ،هیچ مسلمانی تا کنون « مفهوم سکولاریسم »  
را همچون شما تبیین نکرده است ،اما و آیا درراستای گفتارخود عمل می کنید؟ 

رئیس جمهور در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی در صحبت‌هایی گفته است "همه باید انتقاد شوند و استثناء ندارد. تمام مسئولین در کشور قابل نقد اند. ما در کشور معصوم نداریم مگر اینکه یک وقت امام دوازدهم ظهور کرد که‌ آن وقت هم می شود نقد کرد. پیغمبر هم اجازه نقد می‌داد بالاتر از پیغمبر که در تاریخ نداریم. وقتی پیغمبر صحبتی می‌کرد یک نفر بلند می شد و می‌گفت «أ من الله ام منک؟" حرف خودت است یا خدا وحی کرده است؟ اگر می گفت "من الله" که هیچ امر خداست اما اگر می‌گفت "منی" طرف مقابل می‌گفت قبول ندارم و نقد می‌کرد. ما در زمان حکومت معصوم هم نقد را داریم ." پاسخ صریح عضو شورای حافظ ارتجاع
رئیس جمهور باید برود درس بخواند تا اسلام را بهتر بشناسد