صفحات

۱۳۹۶ دی ۲۳, شنبه

آقای رضا پهلوی شاخص ترین چهره  «مدافع سکولاریسم »  در میان سکولارهای ایران ، مورد توجّه و احترام اکثریّت ایرانیان می باشند، امّا 


از ایرانیان مستبد پرورمی خواهیم که تلاش نکنند تا با انتخاب ایشان بعنوان « سلطان » ، بار دیگر تاریخ تکرار شود!  عیب از سوی ایشان نیست ، بلکه، عیب از سوی « فرهنگ استبداد پرور » ما است!