۱۴۰۱ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

 فراخوان


هموطنان عزیز 

ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور
فروریختن ساختمان متروپل آبادان تصادفی  نبود آنچنانکه آتش زدن سینما رکس آبادان و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و هزاران جنایت دیگر که سران حکومت اسلامی در طول ۴۴ سال گذشته مرتکب شده اند تصادفی نبوده و نتیجه نا کارآمدی و فساد در اداره کشور  بی تفاوتی نسبت به جان و مال مردم ایران بوده است.
هموطنان عزیز خارج از کشور
اینک که یکبار دیگر هموطنان جان به لب رسیده در داخل کشور بپا خاسته و به خیابان آمده اند وجانشان در اعتراضات خشونت پرهیز در خطر است، وظیفه ملی و انسانی ما است که از خیزش دوباره مردم ایران پشتیبانی نمائیم. ما عاجزانه و دردمندانه از همه شهروندان آزاد، از نهادهای مدنی، سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی وحقوق بشری و …در سراسر جهان  درخواست میکنیم که برای احترام و پشتیبانی از مردم خواسته ایران، در یک اقدام فراگروهی مشترک، یک صدا و همزمان،صدای مردم تحت ستم و بپاخاسته ایران را بگوش جهانیان برسانیم.
بدون تردیداقدام مشترک وحمایت گسترده ما ایرانیان در خارج از کشور میتواند پاسخی باشدبه سیاست تفرقه افکنانه حکومت اسلامی ، موجب دلگرمی هموطنان معترض درداخل کشور گردد و در نهایت توجه افکار عمومی جهان و رسانه های خارجی را درمورد رفتارضدبشری جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان ایران جلب نماید. 
 برای ساماندهی اقدام مشترک وسیع و سراسری در خارج از ایران، تشکیل یک کمیته هماهنگی از شخصیتهای مستقل و نمایندگان گروههای باورمند به چنین حرکتی ضروری است و ما میتوانیم در انجام و به ثمر رساندن این مهم با شما همراه و همگام شویم چرا که این درد مشترک جداجدا درمان نمیشود. 
«کارزار حقوق بشر برای ایران»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر