جامعه معلمان کشور از سوی کانون مدافعان حقوق بشر به‌عنوان برنده جایزه «تلاشگجایزه حقوق بشر کانون مدافعان حقوق بشر به جامعه معلمان کشور اهدا شد
جامعه معلمان کشور از سوی کانون مدافعان حقوق بشر به‌عنوان برنده جایزه «تلاشگر حقوق بشر» سال 1397 معرفی شد.

کانون مدافعان حقوق بشر همه ساله در روز جهانی حقوق بشر- دهم دسامبر- به افرادی که با تلاش خود سعی در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دارند، تندیسی از منشور حقوق بشر کورش کبیر را به‌عنوان جایزه اهدا می‌کند.

در دسامبر سال 2008 هنگام برپایی این مراسم که مقرر بود جایزه سال به شادروان مهندس عزت‌الله سحابی اهدا شود، ناگهان دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مورد یورش مأمورین امنیتی قرار گرفت و خلاف قانون، آن آپارتمان که از محل اهدای جایزه نوبل صلح شیرین عبادی خریداری شده بود، پلمپ گردید و سپس با مصادره آن، آپارتمان را فروختند. اما این عمل باعث توقف فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر نشد و تا به امروز نیز کلیه فعالیت‌های آن ادامه دارد، از جمله این فعالیت‌ها اعطای جایزه سالانه حقوق بشر است که در سال‌های گذشته به افرادی چون مولوی عبدالحمید و بهاره هدایت تعلق گرفته است.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، امسال نیز به رسم همه ساله، مراسم اهدای جایزه حقوق بشر کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد و طبق تصمیم متفق اعضای شورای عالی نظارت این کانون، جامعه معلمان کشور به پاس خدمات فرهنگی و تلاش مستمر برای احقاق حقوق صنفی‌شان که منجر به بازداشت تنی چند از معلمان شده است، انتخاب شد.

آقایان عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیف‌زاده که از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر هستند با حضور در منزل آقای محمود بهشتی لنگرودی که هم‌اکنون به جرم فعالیت‌های صنفی و فرهنگی در زندان به‌سر می‌برد، تندیس منشور حقوق بشر را به خانم آدینه بیگی، همسر او تقدیم کردند.

لازم به یادآوری است که آقای بهشتی لنگرودی عضو هیأت مدیره و سخنگوی کانون صنفی معلمان است.

حاضران در این مراسم، آزادی همه معلمان بازداشت شده را خواستار شدند.

ر حقوق بشر» سال 1397 معرفی شد.


کانون مدافعان حقوق بشر همه ساله در روز جهانی حقوق بشردهم دسامبربه افرادی که با تلاش خود سعی در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دارند، تندیسی از منشور حقوق بشر کورش کبیر را به‌عنوان جایزه اهدا می‌کند.

در دسامبر سال 2008 هنگام برپایی این مراسم که مقرر بود جایزه سال به شادروان مهندس عزت‌الله سحابی اهدا شود، ناگهان دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مورد یورش مأمورین امنیتی قرار گرفت و خلاف قانون، آن آپارتمان که از محل اهدای جایزه نوبل صلح شیرین عبادی خریداری شده بود، پلمپ گردید و سپس با مصادره آن، آپارتمان را فروختنداما این عمل باعث توقف فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر نشد و تا به امروز نیز کلیه فعالیت‌های آن ادامه دارد، از جمله این فعالیت‌ها اعطای جایزه سالانه حقوق بشر است که در سال‌های گذشته به افرادی چون مولوی عبدالحمید و بهاره هدایت تعلق گرفته است.


به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، امسال نیز به رسم همه ساله، مراسم اهدای جایزه حقوق بشر کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد و طبق تصمیم متفق اعضای شورای عالی نظارت این کانون، جامعه معلمان کشور به پاس خدمات فرهنگی و تلاش مستمر برای احقاق حقوق صنفی‌شان که منجر به بازداشت تنی چند از معلمان شده است، انتخاب شد.
آقایان عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیف‌زاده که از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر هستند با حضور در منزل آقای محمود بهشتی لنگرودی که هم‌اکنون به جرم فعالیت‌های صنفی و فرهنگی در زندان به‌سر می‌برد، تندیس منشور حقوق بشر را به خانم آدینه بیگی، همسر او تقدیم کردند.
لازم به یادآوری است که آقای بهشتی لنگرودی عضو هیأت مدیره و سخنگوی 

کانون صنفی معلمان است.
حاضران در این مراسم، آزادی همه معلمان بازداشت شده را خواستار شدند.