۱۳۹۹ شهریور ۱۷, دوشنبه

 " رضا پهلویخواهان" در همصدایی با مردم ستم کشیده

  جمهوری اسلامی باید برود!

چرا خامنه ای و جمهوری اسلامی باید بروند؟
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر