۱۳۹۹ شهریور ۱۴, جمعه

تشکل بزرگ "رضا پهلوی خواهان"

پیشنهاد جهت اتحاد همه گروه های رنگارنگ حامی آقای رضا پهلوی درزیر یک چتر تحت عنوان " تشکل رضا پهلوی خواهان" . حتی بسیاری از جمهوری خواهان که با رضا پهلوی مشکلی ندارند می توانند ازحامیان این تشکل بزرگ وسراسری باشند!

مرامنامه اساسی این تشکل در فردای آزادی ایران نوشته خواهدشد!  


این جماعت روزی از سرسخترین مبارزان علیه محمد رضا پهلوی بودند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر