۱۳۹۹ شهریور ۱۵, شنبه

.

 مصدّق خواهان در برابر رضا پهلوی خواهان

او مرده و این زنده
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر