۱۳۹۹ شهریور ۱۹, چهارشنبه

 من در برابر آقای رضا پهلوی، چه حقّی دارم و چه حقّی ندارم؟

عبدالحمید وحیدی

من حق دارم مخالف برقراری نظام پادشاهی باشم. اما حق محروم کردم آقای رضا پهلوی درددفاع از خواستها و آرمانهایش را ندارم . من حق ندارم مخالف خواست ایشان نسبت به تصیم گیری آینده مردم در خصوص بر قراری شکل نظام باشم. من حق دارم که از آقای رضا پهلوی درخواست کنم که جهت نجات ایران بصورت جدّی وارد میدان شود. اما حق ندارم که راه و روش مبارزه موردم پسند خود را به ایشان دیکته نمایم. اما، پیشنهاد دادن و انتقاد کردن را حق خود می دانم. چرا؟ برای اینکه ایشان را نه یک "قدیس" ، بلکه یک "شهروند" مانند خود می دانم!

آقای کورش زعیم بعنوان یکی از مسئولین جبهه ملی (سامانه ششم) به سران جمهوری اسلامی رسمآ پیشنهاد میدهد که در صورتیکه قدرت را به ما بسپارید، تضمین می دهیم که شما همه ثروتهایی را که تا امروز بالا کشیده اید را آزادانه در ایران سرمایه گذاری نموده و از مصونیت کامل برخوردارشوید! در غیر اینصورت ناگزیرید در برابرمخالفان نظام قرار بگیرید. آیا آقای زعیم چنین حقّی را دارد یا خیر؟  

حقوقدان روشنفکر و روشنفکر حقوقدان


۱ نظر: