۱۳۹۹ شهریور ۲۱, جمعه

شاهزاده رضا پهلوی خواهان فرشگرد "قدیس گرایی" 


رضا پهلوی خواهان "شهروند گرایی"


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر