۱۴۰۲ اسفند ۱۶, چهارشنبه

خاتمی:

 «آگاهانه و صادقانه رأی ندادم تا به هیچکس دروغ نگفته باشم.»هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر