۱۴۰۲ اسفند ۱۹, شنبه

avkh.jpg

 رضا پهلوی و آینده ایران


احمد وحدت خواه - ویژه خبرنامه گویا

رضا علیجانی از فعالان سیاسی دوراندیش در میان مخالفان رژیم، در تحلیلی در مورد «اتنخابات» اخیر در ایران و آغاز روندی جدید برای برانداختن بساط جور و ستم ولایت فقیه به نقل از تلویزیون ایران اینترنشال گفته است: «در ایران افراد مختلفی از وابستگان به سپاه پاسداران تا هواداران سلطنت، از موسوی تا پهلوی و طیف وسیعی میان این دو سر این طیفِ دور از هم، هر یک ظرفیت‌هایی برای این هدف دارند».

تا این جای این گفته و نظر علیجانی عین واقعیت و قبول این حقیقت است که آینده ایران متعلق به هیچ گروه و دسته و سازمان و ایدئولوژی منفرد و تافته جدا بافته ای نیست و هر انسان زنده ای که در این سرزمین تاریخی متولد و شناسنامه آن را داشته باشد متعلق به این آب و خاک و باید از همه حقوق برشمرده در منشور حقوق بشر سازمان ملل برخوردار باشد.

هواداران همه جریانهای سیاسی مخالف رژیم که به پایان دادن به سلطه ایرانسوز آن و داشتن میهنی آزاد و آباد می اندیشند و به هر نحوی در راه آن گام بر می دارند، نمی توانند با نظر منطقی علیجانی موافق نباشند.

اما برای براندازی رژیم هر نیروی اجتماعی داخل و خارج ایران ابعاد و وزنه مشخصی دارد که بر مبنای آن می توان نقش نماد رهبری آن نیرو را به عنوان کاتالیست گردآورنده سایر نیروهای اپوزیسیون در یک مجموعه منسجم در نظر گرفت.

واقعیت جاری این است که در این زمینه شاهزاده رضا پهلوی واجد شرایط ترین این نمادها در داخل و خارج کشور است.

او با پرهیز از وابسته دانستن خود به یک جریان سیاسی و تمرکز بر سرنگونی رژیم به عنوان آغاز همبستگی ملی و ساختن ایرانی دموکراتیک و آباد به دست همه فرزندان این آب و خاک چون پلی تاریخی میان حیات امروز و فردای میهن عمل می کند.

نادیده گرفتن این نقش تاریخی رضا پهلوی از روی تعصبات سیاسی و عقیدتی جز به درازا کشاندن عمر منحوس رژیم ولایت فقیه، سیه روزی ملت ایران و نفرین و سرزنش نسلهای آینده آن به خود پیامدی نخواهد داشت!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر