۱۴۰۲ دی ۲۵, دوشنبه

 شاه 

با قدرت اجرایی یا بی قدرت اجرایی

موضوع باید امروز حل شود و ربطی به آینده ندارد


امروز شماری ازهموطنان ما، که البته بر اثر فقدان آمار تعداد آنها قابل بررسی نیست، خود را ازحامیان شاهزاده رضا پهلوی می دانند. این حق مسلم و خدشه ناپذیر آنهاست، اما برخی درحمایت از ایشان آنجنان متعصبانه موضعگیری می نمایند که نه تنها مخالفان بلکه حتی حامیان غیر متعصب ، اطلاق واژه شاه الهی را برازنده آنها می دانند.  دراین نشریه تلاش کرده می شود تا جایگاه مناقشه برانگیز شا هزاده پهلوی را از منظر سیاسی ، حقوقی و اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
امید است تا با مخالفانی که حاضرند ازبیم دیکتاتورشدن ایشان در آینده قیصیریه را بر باد دهند، به یک راه  حل منطقی  دست یابیم. زیرا قرار نیست که در آینده یک گروه سیاسی یا یک شخصیت سیاسی را حذف نمائیم. ما دیگر نباید همچون محسن مخملباف که می گوید: اگر قرار باشد آقای پهلوی بیاید پس من می روم چریک میشوم، فکر کنیم.   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر