۱۴۰۲ دی ۱۷, یکشنبه

 ولتر می گوید: 

جانم را فدا می کنم تا تو حرفت را بزنی ، هرچند که با آن مخالف باشم


جناب همایون، هفت سال پیش ، یعنی در همان زمان هایی که شما در خودباوری ها، عنان گسیخته  طی طریق می نمودید ، انگیزه ای برای من بوجود آوردید تا  سایت دگرباوران را راه اندازی و اساس انرا براندیشه فیلسوف شهیر فرانسوا ولتر پی ریزی نمایم. امروز از اینکه می بینم انسانی که در گذشته در خود محوری و مطلق گرایی  غوطه ور بوده است، آگاهانه  از خواب غفلت بیدار شده است، بسی خوشحالم و به شما اطمینان می دهم که در این راه اگر همراه با صداقت و غیر گزینشی در میان افراد نباشد پیروز خواهید شد. 
عبدالحمید وحیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر