۱۴۰۲ مهر ۳۰, یکشنبه

 علیه جنگ و جنگ افروزان در سراسر جهان بپا خیزیم.

بهروز ستوده
باحمله دو گروه فلسطینی حماس و جھاد اسلامی به شھرک ھای جنوب اسرائیل وقتل عام و به گروگان گرفتن کودکان وزنان ومردان غیرنظامی،  آتش جنگ ھولناک دیگری درخاورمیانه شعله ور شد. جنگی که تا این لحظه ھزاران کشته ومجروح وصدها هزار آواره برجای گذاشته است و بیم آن میرودکه شعله هایش به سایرکشورها منطقه از جمله کشورما  ایران نیز کشانده شود. جنگی که آتش بیار  اصلی آن از یکسو جریان راست افراطی اسرائیل است که علیرغم قطعنامه های سازمان ملل حقوق مردم فلسطین را به رسمیت نمی شناسد واز سوی دیگر جریان های بنیادگرای اسلامی ودر رأس آنان جمھوری اسلامی هستند که علنا خواهان نابودی اسرائیل اند و به تقویت ‌وتجهیز گروههای تروریست در خاورمیانه میپردازندکما اینکه حماس و جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان بارها از کمکهای همه جانبه جمهوری اسلامی تشکر کرده اند .

کارزار حقوق بشر ضمن ابراز انزجار از جنگ و جنگ افروزان به همه صلح دوستان و وجدانھای بیدار در سراسر جھان ھشدار می دھد که آنچه امروز در نوار غزه و اسرائیل میگذرد با خطای محاسباتی جنگ افروزان میتواند به یک فاجعه منطقه ای وجهانی بدل شود بنابراین ما از تمام وجدانهای بیدار و صلح طلب در سراسرجهان درخواست میکنیم که با برپا کردن یک جنبش ضد جنگ در سراسر دنیا قدرت مردم را وارد میدان سازیم و اجازه ندهیم که دو جریان افراطی جنگ افروز در خاورمیانه با ادامه جنگ و خونریزی انسانها و غیرنظامیان بیشتری را به کام مرگ بکشانند.

ما بر این باوریم که پشتیبانی از هریک از طرفهای این جنگ وحشیانه فقط می تواندجنگ افروزان را به ادامه جنگ و خلق فجایع بیشتر تشویق نماید. برپا کردن جنبش جھانی ضد جنگ و صلح خواهی در ایران، خاورمیانه  و سراسر جھان ضرورت امروز است که فردا دیر خواھد بود.

زن زندگی آزادی 

کارزار حقوق بشر برای ایران ٢٠ اکتبر ٢٠٢٣


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر