۱۴۰۲ آبان ۱, دوشنبه


درباره اشک افشانی عبدالکریم سروش برای فلسطینی ها؛

یهود ستیزی وحشتناک مسلمانان با شیر اندر آمده و با جان به در شود

در حال نوشتن دو مطلب بودم در باره جنایات حماس در غزه و منطقه؛ یکی وجوه تشابه پادشاه فقیدمان با اسراییل و جهان غرب در نشناختن خباثت ذاتی مسلمانان سیاسی، و دیگری استفاده ی احتمالی اسراییل از حشره کش ها در داخل تونل های زیرزمینی غزه و داد و قال ی که بر سر آن به راه خواهد افتاد، و در حال اتمام این مطالب بودم که افاضات شرم آور دکتر عبدالکریم سروش را در باره ی جنایات اسراییل «قصاب غاصب» شنیدم و گفتم فعلا اولویت را به این سخنان بدهم تا وجهی دیگر از کثافات نواندیشان دینی بر خوانندگان معلوم شود.

واقعیت این است که مسلمانان متعصبی مانند عبدالکریم سروش، چنان به ویروس یهودستیزی آلوده اند که مانند بیماری ایدز هیچ درمان قطعی یی برای آن ها متصور نیست.

اولین و موثرترین دارو برای درمان این بیماری، داروی انسان دوستی و انسان محوری ست که بزرگان جهان اندیشه، آن را برای درمان بیماری تعصب تا حد انسان کشی توصیه می کنند شاید این ضد ویروس که به مراتب بزرگ تر و قوی تر از ویروس ریز بدکردار است بتواند آن را یکجا ببلعد و در مقابل انسان و انسانیت،،، دین و عقیده و هر چیز دیگری که باعث از بین بردن انسان و انسانیت است را خنثی کند اما این دارو، با وجود این که به رایگان در اختیار همگان است هیچ تاثیری حتی بر داروسازان و ستایشگرهای دروغین انسان نگذاشته است.

واقعیت این است که اساس دین اسلام، چه سیاسی، چه عبادی، چه شخصی، و چه انواع دیگر ش بر یهود ستیزی استوار است.

اسلام، نه بر انسان، که بر کفر و ایمان پایه هایش استوار است.

هر آن کس که مسلمان نباشد، و دقت کنید «هر آن کس که مسلمان نباشد»، کافر است به اَشکال و درجات گوناگون، و جایش در نهایت در جهنم است.

در اقسام کفر گفته اند یکی آن است که شخص مشرک باشد و غیر از خدای یگانه خدایی دیگر را بپرستد مانند صابئین و زرتشتی ها، دیگری قرآن و پیغمبر اسلام را انکار کند مانند یهودی ها و مسیحی ها، یا معتقد باشد خداوند فرزندی دارد مانند مسیحی ها، یا حتی کسی که دعوی مسلمانی کند اما کارهایش با فرمان خداوند سازگار نباشد مانند خوارج و فرقه های مختلف اسلامی و همه ی این ها به درجات مختلف جای شان در آتش جهنم است.

نواندیشان دینی محال است مخالف این دسته بندی باشند خاصه در ارتباط با یهودیان که دشمنی با آن ها از صدر اسلام تا همین امروز که موضوع اسراییل و فلسطین مطرح است نمود غیر انسانی اش را به طرق مختلف نمایان می کند.

برای از بین بردن و ریشه کن کردن ویروس کفر ستیزی و خاصه یهود ستیزی هیچ دارو و درمانی وجود ندارد و حتی کسی مثل عبدالکریم سروش که داعیه ی عرفان و اسلام عرفانی و عرفان اسلامی دارد که یکی از نرم خو ترین مدل های اسلام در جهان است و سعه ی صدرش نسبت به کفر کافران بیش از سایر مدل هاست، قادر نیست که برای اسراییلی ها و یهودی ها حق حیات قائل باشد، و در همین فاجعه ی اخیر، جنایت آدمخوران مسلمان فلسطینی را که زن و مرد و پیر و جوان را یک جا به خاک و خون کشیدند محکوم کند و حتی برای چنین کشتار سبعانه ای دریغ و دردی دروغین بر زبان بیاورد و فردا اگر اسراییل حشرات حماس را که در سوراخ های زیرزمینی چپیده اند با حشره کش نابود کند یا لانه های شان را در هم بکوبد، فریاد وا مصیبتا و وا اسلاما و وافلسطینا سر خواهند داد و هر چه کاسه کوزه است بر سر اسراییل خواهند شکست.

ف.م.سخن

گویا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر