اینک بیش از چهار دهه است که عموم مردم ایران اعم از مذهبی و غیر مذهبی در این طاس لغزنده افتاده و برای رهایی از آن تناقض بنیادین تلاش و مبارزه می کنند و در این راه زندان و شکنجه و مرگ و فقر و ویرانی را تجربه می کنند. طالبان (طلبه‌های سنی‌مذهب)، که برآمده از وضعیت بحرانی اشغال افغانستان به وسیله شوروی سابق بوده و با پول و امکانات آمریکایی ها و متحدانش از عربستان و پاکستان گرفته تا دیگران برای مقابله با شورویِ رقیب، بسیج شده بودند، در بیست سال قبل به‌سان یک غول خفته به قدرت سیاسی دست یافت. اما نگاه شریعت‌محور و جزم‌اندیشانه آنان همراه با جزمیت و ترور و کشتارهای بی مهار به زودی هم جامعه جهانی را نگران کرد و هم مردم این کشو را به ستوه آورد و در نهایت با یک تهاجم آمریکایی البته با مشروعیت سازمان ملل و حمایت جهانی حکومت تباه و سیاه طالبان سقوط کرد. هرچند تحولات عمدتا ویترینی بعدی نیز به دلایل موفق نبود ولی هرچه بود در طول این بیست سال جامعه جوان افغانستان به لحاظ تمدنی و فرهنگی رشدی شتابان یافت. حال که طالبان بار دیگر، باز با حمایت برخی کشورهای ذی‌نفع جهان و منطقه و به طور خاص پاکستان و البته اندکی بزک کرده باز آمده، ایرانیان خیلی ملموس نگران مردم افغانستان هستند چرا که برای ایرانیان روشن است که اسلام طالبانی یا طالبانیسم به مراتب خشن تر و ویرانگرتر از همتایانشان در ایران است. به یاد داریم که در دوران حاکمیت پیشین طالبان، که مصادف بود با دوران حاکمیت جناح اصلاح طلب ایران، به گروههای فشار می گفتند «طالبان شیعی» و مردم در خیابان ها و دانشگاهها شعار می دادند «مرگ بر طالبان / چه کابل، چه تهران».

بدین ترتیب برای عموم ایرانیان روشن تر از آفتاب است که با استقرار و استمرار طالبان در افغانستان، حتی اگر فرضا برخی رهبران طالبان بخواهند به برخی از وعده های جهان‌پسند خود ولو موقت و مصلحتی عمل کنند، در نهایت محال است که بتوانند به برابری حقوقی شهروندان تن دهند و از این رو هرگز جمهوری و انتخابات را نخواهند پذیرفت و هرگز رسانه های آزاد را تحمل نخواهد کرد و به ویژه محال است برابری جنسیتی را قبول کنند. اینها برای ایرانیان تجربه زیسته است.

در چنین فضایی است که شکل‌گیری یک مقاومت در برابر وحوش طالبان جزم‌اندیش و تباه و ویرانگر، یک ضرورت تاریخی است. تمامی شهروندان افغانستان می دانند اگر دیر بجنبند خیلی دیر خواهد بود. مقاومت پنجشیر ممکن است سرکوب شود ولی به گمانم مقاومت در قلمرو افغانستان هرگز خاموش نخواهد شد. اولا به زودی اختلافات مذهبی و فکری و قبایلی درونی طالبان آشکار خواهد شد و ثانیا به دلیل عدم وفای به عهد طالبان (که قطعی می نماید) نارضایتی و خشم عمومی و حداقل برخی اقوام حذف شده را بر انگیخته و عمومی خواهد شد. ثالثا همسایگانی چون ایران و حتی احتمالا پاکستان به زودی کِشته خود را درو خواهند کرد و از غفلت بیدار خواهند شد (البته اگر غفلتی در میان باشد). رابعا تعارضات بنیادین اندیشه های تروریستی طالبان با ادعاهای حقوق بشری بلوک غربی به زودی اوج خواهد گرفت.

با این حال بر تمامی آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان و مدافعان برابری حقوقی در جهان و منطقه و از جمله به طور خاص در ایران و به طور اخص برای دینداران صلح طلب و دموکرات فرض است که با هر ابزار ممکن به حمایت قاطع مقاومت ملی و گریزناپذیر مردم افغاستان و از جمله احمد مسعود و زنان و اهل رسانه در این کشور برخیزند. از حاکمان جهان از جمله ایران انتظاری نمی توان داشت ولی افراد مختلف و جریان های مدعی آزادی و عدالت و برابری حقوقی، تحت هر نامی، می بایست در این لحظات تاریخی در کنار آزادی‌خواهان افغانستان قرار بگیرند. گاه در پهنه تاریخ لحظاتی پیش می آید که اصل مقاومت، با هر نتیجه ای سیاسی یا نظامی، ضرورت دارد زیرا نشانه اصالت و حراست از مرزهای شرف و آزادی یک فرد و یا یک گروه و یا یک ملت است و به همین دلیل برای نسل های آینده چراغ راهنما و الهام‌بخش خواهد بود. مقاومت های مشروع و به هنگام هرگز مقهور قهر تاریخ و تاریخ‌نگاران نخواهد بود. همان‌گونه که مقاومت شیران دره پنجشیر در گذشته بر تارک تاریخ افغانسنتان و جاهای مشابه دیگر باقی خواهد ماند. با ادب اخلاقی می توان گفت: مقاومت مشروع و به حق، خود یک «فضیلت» است.

زیتون