۱۳۹۹ آبان ۱, پنجشنبه

.

افزایش فشار بر زندانیان سیاسی 


از دیدگاه دگرباوران، شخصیت آقای مجتبی واحدی از این جهت حائز اهمیت است که ایشان با جسارت اعلام کرده و می کنند که  در نو جوانی ، بر اثر کم تجربگی یکی ازسرسپردگان وحواریون خمینی بوده و سپس به اصلاح طلبان گرایش پیدا کرده است. اما امروز با جسارت گرایشهای گذشته خود را به نقد کشیده و می کشد. اگر تنها یک درصد از روشنفکر نما های ما که با هزاران حیله ونیرنگ تلاش می کنند، رفتار . افکار و اعمال    گذشته خود را کتمان یا توجیه کنند ، به همانگونه که آقای واحدی عملکرده است، اقدام می کردند، حال و روز جامعه ما به چنین تباهی نمی رسید. 
سایت دگرباوران   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر