۱۳۹۳ اسفند ۳, یکشنبه

تلقی متفاوت از دین


پویا. ک
آیت الله مصباح یزدی: هر کس گفت قرائت جدیدی از اسلام دارم باید توی دهانش زد و گفت :خیلی بیجا کردی(خرداد 27/6/78)

آیت الله خزعلی: کثیف تر از نظریه قرائت های مختلف دینی وجود ندارد. هر کس هم بخواهد این‌ها را بیان کند نباید باشد. با قرائت ها اروپایی ها خر شدند. ما خر نمی‌شویم(آزاد11/7/78)

آیت الله مصباح یزدی: اگر تحقق اهداف اسلامی بجز از راه خشونت امکان پذیر نباشد این کار ضروری است.(صبح امروز 17/3/78)آیت الله جنتی: ملت به عنوان ایتام محسوب می‌شوند و عالمان در حکم قیم و والیان امر هستند که کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارا هستند.(گردهمایی ائمه جمعه8/11/77)

آیت الله خزعلی:اطاعت از شاه با زور و سر نیزه باطل است اما اطاعت از ولی فقیه واجب است. (خرداد16/3/78)

آیت الله جنتی: بعد از آل محمد امت حالت یتیمی را دارد که پدر ندارد و سفارش کرده اند که علما به جای امامان از آنها کفایت کنند و هدایت امت را بر عهده بگیرند مانند قیمی که بعد از پدر متکفل اداره امور ایتام است(صبح امروز20/11/77)

آیت الله خزعلی: ما در شورای نگهبان مواظب هستیم تا جوانان طعمه جهنم نشوند. شورای نگهبان وقتی در مورد مساله ای اظهار نظر می‌کند و می‌گوید درست است دیگر تمام شد و اگر گفت باطل است دیگر تمام شد.(خرداد11/3/78)

آیت الله خزعلی: قانون اساسی می‌گوید قوای ثلاثه زیر نظر ولایت فقیه است. شما وقتی ولایت فقیه را قبول نداشته باشید 20 میلیون که هیچ 30 میلیون هم رای بیاورید تا این رای به تایید مقام ولایت نرسد معتبر نیست(خرداد5/3/78)

آیت الله خزعلی: این روزنامه های جدید ولد الحرام هستند. توهینی که در طی این دو سال به مقدسات شده است در طول تاریخ حکومت آریا مهری نشده است(خرداد7/8/78)

آیت الله خزعلی:این قلم بدستان باید نابود شوند. اینها همه رفتنی هستند(سلام 17/3/78)

سردار حسین الله کرم: ما در نخستین اقدام خود کسانی را که با پول بیت المال به مجلس(ششم) رفته اند به بیرون پرتاب می‌کنیم(بهمن 16 ص6)

سردار محسن رضایی: ما خودمان به مطبوعات آزادی دادیم یک شبه هم می‌توانیم همه‌ی اینها را جمع کنیم.ما خودمان مطبوعات را درست کردیم اما می‌بینیم اینها به انحراف کشیده شده‌اند(اخبار10/2/78)

سردار رحیم صفوی: ما دنبال این هستیم که ریشه‌ی ضد انقلاب را در هر کجا که هستند بزنیم. بعضی ها را باید گردن بزنیم بعضی ها را زبانشان را قطع می‌کنیم.شمشیر ما زبان ماست(شلمچه شماره30)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر