صفحات

۱۳۹۷ فروردین ۲۵, شنبه

اردوان امیر اصلانی
وکیل خواننده شهیر فرانسه جانی هالیدی و مدافع کنونی همسرش   لتیسیا هالیدی


عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر 
به جرم دفاع از حقوق موکل به 10 سال حبس محکوم می شود