۱۳۹۷ فروردین ۱۵, چهارشنبه

12 فروردین ، آزمونی تلخ که باید بازبینی کرد
کاوه جویا
رویداد 12 فروردین 1358 و همراهی بخش بزرگی از نیروهای سیاسی جامعه ی ایران آن زمان ـ که بعضاً هم اکنون نیز در میدان سیاسی و در اپوزیسیون سیاسی جای دارند ـ با این فریب بزرگ، یکی از درس هایی است که ایرانیان را در برگزیدن راه درست در چالش کنونی برای رهایی از فساد و دیکتاتوری و دستیابی به دموکراسی و عدالت یاری خواهد کرد
روز 12 فروردین 1358، یکی از روزهای تیره ی تاریخ نوین ایران است.
در این روز، با اعلام نتیجه ی مثبت همه پرسی روزهای 10 و 11 فروردین 1358 پیرامون نام نظام سیاسی نوین، رژیم روح الله خمینی نظام “جمهوری اسلامی” را نظام سیاسی رسمی ایران اعلام کرد.
در فروردین سال 1358، رژیم نوبنیاد جمهوری اسلامی، با برگزاری یک همه پرسی فریبکارانه، توانست میلیون ها ایرانی غرقه در فضای زهرآگین برآمده از انقلاب منحوس بهمن 1357 را به پای صندوق های رآی کشیده، از آنان برای حکومت تبهکاری، که دورانی پر از فساد ، جنایت و خودکامگی را برای ملت ایران تدارک می دید، “آری” بگیرد.
رأی “آری” ایرانیان به “جمهوری اسلامی” در فروردین 1358، در فضایی به دست آمد که رشته ای از عوامل، از رژیم پادشاهی پیشین گرفته تا سیاست گران و روشنفکران پرمدعای اپوزیسیون آن زمان، با پشتیبانی مرموز قدرت هایی بیگانه دست به دست هم داده، باندی سیاهکار با ایدئولوژی ای واپس گرا و ضد ملی، به سرکردگی شارلاتانی به نام روح الله خمینی را در ایران به جایگاه قدرت رسانده بودند.
نگاهی به رویدادهای فروردین 58 نشان می دهد که فضای فریبکاری و فریب خوردگی در آن هنگام به اندازه ای فشرده و توفانی بوده است، که پرسش های خردمندانه ی برخی از کنشگران سیاسی، با این مضمون که:” به چه چیزی باید رأی داد؟”، “رأی دادن به یک نام، بدون اینکه محتوای آن “نام” روشن باشد چه معنایی دارد؟” در جامعه ی تب دار و از حود بیخود گشته ی آن روزگار نه تنها اثر چندانی نمی کرد، بلکه با هجوم آذرخش آسای  لشکر تازه به قدرت رسیده ی “حزب اللهی” و روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی آنان نیز روبرو و گرفتار امواج سهمگین تبلیغاتی و اتهامات سیاسی و شخصی می گردید.
اینک، در 39مین سالگرد روز فریب، رویکرد شیادانه ی روح الله خمینی و باند تبهکار او در برپاسازی و استوار نمودن رژیم سراپا ننگ و فساد جمهوری اسلامی بر ایرانیان آشکار شده است.
ایران امروز، شاهد اعتراضات گسترده و سراسری به حاکمیت و ایدئولوژی ننگین آن است، که بویژه در خیزش بزرگ دی 96 دگرگونی بنیادی فضای سیاسی جامعه وعزم نسل جوان ایران در برانداختن ریشه ی فساد و ستم رژیم حاکم را نشان داد.
جامعه ی ایران، می رود تا بار دیگر رژیم افکنی کند و بار دیگر به داوری جایگزینی سیاسی برای حاکمیت موجود بنشیند.
برای گزینش درست، بیگمان بررسی راه پیموده شده در انقلاب 1357 و درس گیری از اشتباهات گذشتگان ضروری است.
رویداد 12 فروردین 1358 و همراهی بخش بزرگی از نیروهای سیاسی جامعه ی ایران آن زمان ـ که بعضاً هم اکنون نیز در میدان سیاسی و در اپوزیسیون سیاسی جای دارند ـ با این فریب بزرگ، یکی از درس هایی است که ایرانیان را در برگزیدن راه درست در چالش کنونی برای رهایی از فساد و دیکتاتوری و دستیابی به دموکراسی و عدالت یاری خواهد کرد.
گزارش های زیر، که جدا از رویکرد روح الله خمینی، برگرفته از نسخه های روزنامه ی آیندگان در فروردین 1358 درباره ی رویکردهای جریان های سیاسی آن هنگام پیرامون همه پرسی جمهوری اسلامی می باشند، می توانند به تجربه گیری از آزمون های گذشته یاری کنند.
Bildergebnis für ‫خمینی جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد‬‎
ایرانگلوبال

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر