صفحات

۱۳۹۷ فروردین ۱۷, جمعه

نلسون ماندلای ایران
ساعت شمار سقوط « آپارتاید اسلام و اسلامیّت » در ایران به راه افتاده است