صفحات

۱۳۹۷ فروردین ۲۸, سه‌شنبه

 انتقاد ستار به بی‌تفاوتی مردم نسبت به وضعیت سیاسی کشور: 

 " ملت ایران دو رو هستند "  


 دیدگاه عباس بختیاری در ارتباط با همیاری با سایرملل